Kestävä kehitys
11.01.2022 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Anne Yrjänä

Ympäristötekijöiden merkitys kasvaa satamissa

Logistiikkasektorilla ympäristötekijöiden merkitys tulee kasvamaan, M. Rauanheimon toimitusjohtaja Tero Kosonen sanoo.

Logistiikan on pakko vastata huutoon siinä missä teollisuuden toimitusketjujen ja tuotannon muidenkin osien.

Pitää löytyä ratkaisuja, jotka ovat vähäpäästöisiä. Se edellyttää uudenlaista ajattelua siinä, minkälaiseen kalustoon satsaamme nyt ja tulevaisuudessa, M. Rauanheimon toimitusjohtaja Tero Kosonen sanoo.

Varustamopuolella tämä näkyy hänen mukaansa jo selvästi.

– Kun uusia laivoja rakennetaan, niiden käyttövoima on iso kysymys, mihin polttoaineeseen nyt satsataan.

Onko ratkaisu perinteinen polttoöljypohjainen vai haetaanko mahdollisuutta siihen, että polttoaine voidaan vaihtaa myöhemmin toiseksi.

Tavoitteet menevät tiettyyn suuntaan, mutta vielä ei tiedetä, mihin teknologiaan lopulta päädytään. Itsestään selvää ja helppoa ratkaisua ei ole.

Metsäteollisuus edellyttää vähäpäästöistä konekantaa

– Meidän konsernissamme on logistiikkayrityksiä, jotka tarjoavat palveluja esimerkiksi metsäteollisuudelle.

Siellä hankintapäätöksiin vaikuttaa jo selvästi se, minkälainen konekanta on käytössä, kuinka vähäpäästöisiä ne ovat. Kehitys vyöryy sieltä ihan varmasti myös satamamaailmaan.

– Satamissa esimerkiksi nosturit, jotka nykyisin ovat diesel-käyttöisiä, voivat jatkossa toimia sähkövoimalla.

Yleiseen tekniseen kehitykseen liittyen erilaiset kauko-ohjausasiat tulevat yleistymään.

– Kun esimerkiksi pyöräkuormaajalla käsitellään pölyävää materiaalia, voisi ajatella, että jatkossa kuskin ei tarvitse enää ajaa sinne pölypilveen ja toimia epämiellyttävissä olosuhteissa.

Pyöräkuormaajaa voidaan ohjata jatkossa kauko-ohjauksella valvomosta.

Tämän tyyppisiä ratkaisuja voi hyvinkin syntyä.

– Energian hinta tuntuu pitkässä juoksussa nousevan, joten energiaa säästävien ratkaisujen merkitys tulee korostumaan, olipa energiamuoto mikä tahansa, Kosonen sanoo.

Lyhyet yhteydet Keski-Eurooppaan lisääntyvät

Kosonen uskoo, että jatkossa nopeat, tehokkaat ja lyhyet yhteydet Suomesta Keski-Eurooppaan nostavat päätään.

– Rautatiet hyötyvät tästä, sillä niillä on jo tällä hetkellä päästötön vaihtoehto. Rautatiesatamien ja satamien, joista on tiheä linjaliikenne ja lyhyt etäisyys Keski-Euroopan pääsatamiin, suhteellinen kilpailukyky kasvaa.

Kososen mukaan asiakkaiden kysyntä Helsingin satamaa kohtaan on suurta, joten jos satamasta löytyy luonnollisia paikkoja laajentaa ja kehittää toimintaa, Rauanheimolla on siihen valmiudet.

Kiinnostusta on myös Loviisan sataman suuntaan.

– Loviisan liikenne on ollut muutaman kuukauden tauolla, mutta keskustelemme jatkuvasti asiakkaiden kanssa liikenteestä Loviisaan.

Tällä hetkellä on ollut selvä kysyntä bulkkipuolen tuotteista ja kun energiahinta on korkealla, Loviisa sopii esimerkiksi tietyille erikoisbulkkituotteille hyvin.