Kestävä kehitys
15.05.2019

Vuoden vihrein satama kannustaa sidosryhmiään vihreyteen

Kansainvälinen Green Shipping Summit myönsi lokakuussa 2018 Helsingin Satamalle vuoden vihreimmän sataman palkinnon. Palkinto jaetaan ympäristöystävällisten hankkeiden toteutuksesta sekä haitallisia päästöjä vähentävien ympäristömääräysten ja -sääntöjen noudattamisesta, jopa ylittämisestä. Voittajat valittiin alan toimijoiden äänestyksellä. 

– Tuntuu hienolta, että Helsingin Sataman pitkäjänteinen työ merenkulun ja satamatoiminnan ympäristövaikutusten hallitsemiseksi on huomattu. Ympäristön hyväksi tekemämme työ jatkuu myös tästä eteenpäin, sillä haluamme tulla kestävän kehityksen edelläkävijäksi omalla alallamme, toimitusjohtaja Ville Haapasaari kommentoi.

Helsingin Sataman nosti voittoon risteilyliikenteelle suunnattu alennus, jolla houkuteltiin varustamoja jättämään alustensa jätevedet sataman laitureilla suoraan Helsingin jätevesijärjestelmään.

– Jäteveden vastaanottomahdollisuudet ovat erinomaiset jokaisella Helsingin sataman laiturilla, ja hintakannustimemme osoittautui toimivaksi. Nykyään noin 90 prosentilla kansainvälisten risteilyalusten käynneistä jätetään jätevettä Helsinkiin.