Teknologia
15.05.2022 //
Teksti:
Juha Peltonen
//
Kuva:
Jari Kytölä

Valmiina energiamurrokseen

Loviisan satamassa valmistuu pian kaksi isoa investointia, joiden ansiosta sataman tavaravirtoja voidaan kasvattaa.
 

Toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen pitää investointeja Loviisan sataman mittaluokassa merkittävinä.

– Rakennamme lisää satamakenttää, jolla voidaan varastoida esimerkiksi kiertotalous- ja energiajakeita, ja mitä tahansa sataman tuotteita. Toinen investointi on sementtiterminaalin laajennus uudella siilolla, Vepsäläinen kertoo.

Investointien yhteisarvo on noin kolme miljoonaa euroa. 1,3 hehtaarin laajennus sijoittuu sataman pohjoisosaan.

– Alueen meritäyttö on aloitettu jo 1997, mutta sitä ei ole aiemmin tehty valmiiksi. Nyt satamarakenne valmistuu siltä osin. Olenkin kutsunut täytön aikaisen satamajohtaja Heikkilän vierailulle, Vepsäläinen kertoo.

Satamalle jää vielä mahdollisia laajennusalueita. Toimitusjohtajan mukaan niitä ja transitokuljetuksiin käytettyä kenttätilaa pohditaan otettavaksi palvelemaan energiavirtojen muutoksia, joita vihreästä siirtymästä seuraa.

– Pystymme hyvin palvelemaan tässä energiamurroksessa. Maailman geopoliittinen tilanne on muuttunut ja energiavirrat hakevat uutta muotoaan. Kun fossiilisista energialähteistä vaihdetaan vihreisiin, logistiset virrat muuttuvat, Vepsäläinen huomauttaa.

Energiajakeiden varastoinnille on kysyntää

Loviisan sataman kautta kulkee energiateollisuuden hakkeita jo nyt. Vepsäläinen näkee niiden osuuden kasvavan.

– Hakkeiden lisäksi jätepaalien ja muiden uusien energiajakeiden varastoinnista on selvästi kysyntää, ja molemmat tuoteryhmät kasvavat, hän sanoo.

Aikaisemmin Suomeen on tuotu venäläistä energiahaketta, joten tuontivirrat tulevat muuttumaan.

Uusien energiajakeiden alkuperä on Vepsäläisen mukaan markkinaehtoista.

– Pystymme palvelemaan myös siinä tapauksessa, että niitä siirretään länsirannikolta vesitse kotimaan sisällä. Tällaista rannikkoliikennettä meillä on ollut aiemminkin.
Maan sisäinen rannikkoliikenne vapauttaa Suomen maanteiltä kumipyöräkalustoa, jota tarvitaan silloin lyhyemmille syöttökuljetuksille satamasta varsinaiseen käyttökohteeseen.

– Niin pystytään kustannustehokkuuteen samalla, kun liikenteen päästöt vähenevät. Satamasta toiseen saadaan kuljetettua suurempia määriä kerralla. Myös kumipyöräkaluston kapasiteettia vapautuu, Vepsäläinen toteaa.

Sementtisiilolla lisäkapasiteettia

Loviisan satamassa on jo pitkään ollut sataman asiakkaan omistama sementtiterminaali. Nyt satama rakentaa siihen laajennusta asiakkaan toiveiden mukaisesti.

– Asiakas hakee tällä lisää varastointikapasiteettia, josta he pystyvät jakelemaan tuotteita eteenpäin. Se mahdollistaa heille myöhemmin uusien tuotteiden käyttöönoton.

Uusi siilo valmistuu kesällä.

Uuden siilon rakentaminen aloitettiin vuodenvaihteessa, satamakentän laajennustyöt alkoivat jo viime vuoden puolella. Kenttälaajennus valmistuu toukokuussa. Vepsäläisen mukaan investoinnit parantavat sataman palvelukykyä.

– Jos ajatellaan ensi talvikautta energia- ja puuraaka-aineissa, ja missä tahansa tuotteissa, niin pystymme palvelemaan asiakkaita joustavasti ja saamme tarvittaessa suuriakin virtoja kulkemaan sataman läpi.