Kestävä kehitys
02.12.2022 //
Teksti:
Vaula Aunola
//
Kuva:
Urbaser

Vähäpäästöisempää jätehuoltoa

Helsingin Satamassa kiinteiden jätteiden jätehuollosta on vastannut lokakuun alusta uusi palveluntarjoaja Urbaser Oy. 

Sataman oma hiilineutraaliusohjelma ohjaa myös satamalle palveluja tarjoavien kumppaneiden valintaa.

– Ensimmäistä kertaa myös kaluston vähäpäästöisyys nostettiin mukaan jätehuollon kilpailutuksen laatukriteereihin, sataman kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö Jukka Haarni sanoo. 

– Yllätyimme iloisesti, koska viisi kuudesta palvelun tarjoajasta sai täydet pisteet ympäristöystävällisyydestä. Epäilen, että näin ei olisi tapahtunut muutamia vuosia sitten.

Asiakkaille palveluntarjoajan muutos näkyy lähinnä Urbaserin vähäpäästöisten keräysautojen vierailuina ja logon vaihtumisella jäteastioiden kyljessä.