Helsingin Satama
13.12.2020 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Kuva: Timo Porthan

Uusi meriväylä valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä

Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishanke, Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen laivaliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen käynnistyi viime kesäkuussa.

– Työt aloitettiin satama-altaissa ja syyskuun alussa työt siirtyivät väyläalueelle, Helsingin Sataman rahtiliikenteen liiketoimintajohtaja Jukka Kallio kertoo.

– Ruoppaustyöt ovat edenneet hyvin, ja hanke on aikataulussa. Kaikki on selvitysten mukaan toiminut hienosti. Uusi meriväylä valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen aikana väylällä ja sen läheisyydessä liikennöi paljon työkalustoa kuten proomuja, hinaajia ruoppauslauttoja ja henkilöstönkuljetusveneitä. Louhetta kuljettavat proomut kulkevat myös Vuosaaren meriväylän ja Hernesaaren välillä. Hankkeen nettisivuilta voi seurata merikartalla, missä kulloinkin ruopataan. Kerran viikossa, maanantaisin, järjestetään liikennekokous, jossa päätetään tulevan viikon ruoppauksista ja toimenpiteistä liikennettä kohtaan. 

Väylähankkeen viestinnässä on otettu käyttöön WhatsApp-sovellus, jonka kautta jaetaan räjäytyksistä tietoa kaikille kiinnostuneille. Varsinkin kesäaikaan alueella saattaa olla liikkeellä mökkiläisiä, uimareita ja sukeltajia.

Uusi väylä mahdollistaa nykyistä suurempien alusten tulon Vuosaareen. Väylän syventämisen myötä lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa osalla rahtialuksista.

Tämä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia.  

– Tulevaisuudessa alusten maksimisyväys saa olla 13 metriä eli se mahdollistaa noin 5000TEU:n laivojen käymisen Vuosaaressa. Rahtimäärä riippuu kuitenkin paljon laivatyypistä, jotkut vanhemmat 13 metrin väylän vaativat laivat voivat ottaa selvästi tätä vähemmän rahtia. Laivan leveys ratkaiseekin hyvin pitkälti sen, miten paljon kuormaa alus voi ottaa. 

– Suomen olosuhteissa, kun olettamuksena on, että talvi vielä tulee, isoja jääluokassa olevia konttilaivoja ei juurikaan ole. Maerskin alukset ovat suurimpia tänne tulevia jääluokiteltuja aluksia ja ne pystyvät ottamaan 3600TEU:ta, Kallio kuvailee.