Kolumni
24.04.2017 //
Teksti:
Heikki J Perälä

Tökkivät liikenneyhteydet hidastavat kehitystä

Helsinki on hieno ja nopeasti kehittyvä satamakaupunki, mutta kaupunki voisi olla vahvempi sataman omistaja. Vaikka sataman kasvavien matkustajamäärien merkitys aletaankin jo ymmärtää kaupungin päätöksen­teossa, pitäisi omistajan huo­lehtia sataman kehittämisedellytyksistä nykyistä paremmin. Se vahvistaisi matkailijavirtaa, logistiikan toimivuutta ja yritystoiminnan edellytyksiä, mikä näkyisi myös kaupungin kasvavina verotuloina.

Heikki J Perälä

Oppia voisi ottaa Vantaalta, missä lentoaseman merkitys kaupungin kehittämiselle on jo pitkään nähty elinkeinopolitiikan yhtenä kulmakivenä. Sekä Finavia että Vantaan kaupunki ovat vuosien ajan hyvässä yhteistyössä lentoyhtiöiden kanssa panostaneet voimakkaasti Helsinki-Vantaan lentokentän liikenneyhteyk­siin, fyysisiin puitteisiin ja palvelutasoon. Parhaillaan toteutettavilla investoinneilla tähdätään vuosittaisen matkustajamäärän nostamiseen yli 20 miljoonaan.

Samaa ajattelua tarvittaisiin Helsingissäkin. Sataman matkustajavirtojen kasvattaminen ja asiakkaiden hyvä palvelu pitäisi nähdä kaik­kien toimijoiden yhteisenä tavoitteena. 

Aivan erityisesti omistaja-ajattelua kaivataan liikenneyhteyksien kehittämiseen. Vuosaaren yhteyksiä saatiin Kehä III:n parannustöiden ansiosta sentään parannettua. Helsingin katuverkon kehittämissuunnitelmat ovat sen sijaan huolestuttavia kantakaupungin satamien kannalta. Kaupunkibulevardit uhkaavat hidastaa tavaraliikennettä merkittävästi. 

Katuverkon yhteyksien kehittämistarpeet on kaupungissa jo vuosia sitten selvitetty, mutta pientenkin muutostöiden tekeminen näyttää kovin verkkaiselta. Erityisesti Länsisataman liikenne kärsii katuverkon ongelmista. Korjaustöistä on tehty suunnitelmat, mutta ne pitäisi saada pian toteutettua.

Henkilöliikenteen kasvua pyritään Helsingissä siirtämään raiteille. Jätkäsaareenkin on suunniteltu ja valtaosin rakennettukin hyvä raitiotieverkko. Surku-hupaisaa on, ettei sen kapasiteettia kyetä täysimääräisesti käyttämään sataman henkilöliikenteen palveluun niin, että laivasta saapuvia matkustajia noutamaan tulisi vaunuja nonstop-periaatteella. Vaunut eivät nimittäin riitä.

Asialla on suuri merkitys Helsingin taloudelle. Hyvät liikenneyhteydet ovat usean tutkimuksen mukaan tärkein yritysten sijoittumiseen vaikuttava tekijä. Järkevällä liikennesuunnittelulla voidaan vaikuttaa koko kaupungin menestykseen ja kilpailukykyyn. 

Omistajan oman edun mukaista olisi laittaa sataman liikenneyhteydet nopeasti kuntoon.

Kirjoittaja on Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja.