Teknologia
18.05.2016 //
Teksti:
Arja Vartia

Painolastivedet puhdistettava ensi vuonna

Merenkulun tiukentuvien ympäristömääräysten sarjassa ovat seuraavana vuorossa painolastivedet. 

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa hyväksyttiin helmikuussa 2004 kansainvälinen yleissopimus International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments. Sopimuksella pyritään ehkäisemään alusten painolastivesien mukana leviävien vieraiden eläin- ja kasvilajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin.

Yli kymmenen vuotta valmisteltu sopimus tulee voimaan vaiheittain sen jälkeen, kun vähintään 30 maata sekä vähintään 35 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta on sen ratifioinut.

Huhtikuun loppuun mennessä sopimuksen oli ratifioinut 34,82 prosenttia varustamoista, kertoo asiantuntija Bernt Bergman Suomen Varustamo ry:stä. Hänen arvionsa mukaan viimeinen 0,2 prosenttia täyttyy lähikuukausina. Määräys tulee voimaan vuoden kuluttua 35 prosentin täyttymisestä eli todennäköisesti ensi vuonna.

Tämä tietää varustamoille laivan koosta riippuen 100 000–1,5 miljoonan euron kustannusta. Vesien hyväksyttäviä puhdistusjärjestelmiä toimittavia yhtiöitä on maailmassa 57, suomalainen Wärtsilä niiden joukossa.

– Wärtsilällä on kaksi hyväksyttyä tekniikkaa vesien puhdistamiseksi ja satoja asennuksia lähinnä uusiin laivoihin on tehty jo neljän vuoden aikana, kertoo Wärtsilän ympäristöasioiden johtaja Juha Kytölä

Painolastivedet puhdistettava ensi vuonna
Vesien hyväksyttäviä puhdistusjärjestelmiä toimittavia yhtiöitä on maailmassa 57, suomalainen Wärtsilä niiden joukossa. Kuvassa Wärtsilän Aquarius-järjestelmä.

Sopimuksen voimaantulon jälkeen vanhoihin laivoihin on tehtävä puhdistusjärjestelmät kuntoon aluksen seuraavan kuivatelakoinnin yhteydessä.

– Laivoissahan on jo valmiina puhdistukseen tarvittavat pumput ja putkistot, joten sellaisia asennuksia ei tarvitse tehdä, Kytölä lisää.

Maailmalla siirretään vuosittain 3–4 miljardia tonnia painolastivettä satamasta toiseen. Painolastiveden ja sedimenttien mukana kulkeutuu kuitenkin tuhansia eläin- ja kasvilajeja vieraisiin ympäristöihin. IMOn arvion mukaan painolastivesien tuomat tulokaslajien aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat vuosittain kymmeniä miljardeja euroja.

Itämeressä on tällä hetkellä 120 vieraslajia, joista 25 esiintyy Suomen rannikolla. Vieraslajit saattavat syrjäyttää alkuperäiset Itämeren ekosysteemin lajit ja muuttaa ekosysteemin rakennetta ja toimintaa. Amerikan kampamaneetti on jo tuhonnut kalakannat ja kalastuselinkeinon Mustallamerellä ja Kaspianmerellä.

Seuraavana merenkulun ympäristöohjelmassa ovat vuorossa typpipäästöt.

Itämeren suojelukomissio hyväksyi maaliskuun alussa tiekartan, jonka mukaisesti toimitetaan hakemus Itämeren nimeämisestä NECA-alueeksi eli typenoksidipäästöjen erityisalueeksi. NECA-alueeseen kuuluu Itämeri kokonaisuudessaan.

Tiekartan mukaan NECA-alueella noudatettavat tiukemmat typenoksidien päästörajat koskisivat 1.1.2021 jälkeen rakennettavia uusia laivoja, kun ne liikkuvat tällä alueella. Mahdolliset lisäkustannukset tulevat varustamojen ja kuljetusasiakkaiden kannettavaksi vähitellen, sitä mukaan kun uusia laivoja rakennetaan.