Helsingin Satama
15.03.2022 //
Teksti:
Soili Rajamäki

Päästölaskuri ohjaa Sataman hankkeita ilmastoviisaampiin valintoihin

Helsingin Satamassa otetaan käyttöön uusi infrahankkeiden päästölaskuri. Työkalu on hyvä askel kohti ilmastoviisaampia valintoja, sillä se auttaa ymmärtämään jo suunnitteluvaiheessa hankkeen päästöt sen koko elinkaaren ajalta.

Helsingin Satama Oy on merkittävä infran ylläpitäjä ja rakennuttaja, jonka investointiohjelmaan sisältyy mm. keskustasatamien uudelleenjärjestely, jossa Tukholman matkustajaliikenne on tarkoitus keskittää Katajanokalle ja Tallinnan liikenne Länsisatamaan. Investointiohjelman laajuus on useita satoja miljoonia euroja, jonka myötä myös tulevilla toteutusvalinnoilla investointeihin liittyen on merkittävä ympäristövaikutus. 

Satama on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään

Mutta miten esimerkiksi rakennushankkeissa voisi ottaa paremmin huomioon ympäristönäkökulmat?

–  Myös Helsingin Satama haluaa omalta osaltaan hillitä ilmastonmuutosta. Meillä on tällä hetkellä tavoite olla toiminnassamme hiilineutraaleja vuonna 2035, mutta tavoitteen nopeuttamista valmistellaan parhaillaan, kertoo mm. Sataman kestävästä kehityksestä ja taloudesta vastaava johtaja Pekka Meronen.

Vaikka infrainvestoinnit lähtökohtaisesti aina kuluttavat luonnonvaroja ja aiheuttavat päästöjä, on tärkeää ymmärtää mistä päästöt muodostuvat jo suunnitteluvaiheessa. Näin voidaan valita koko elinkaaren vaikutusten perusteella tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa hanke.

Tietoa ilmastoon vaikuttavien päätösten tueksi

Hankkeen hiilipäästöt tulevat olemaan päätöksenteossa yksi tärkeä tekijä.

–  Olemme yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa kehittäneet käyttöömme uuden päästölaskurin, joka ohjaa meitä tekemään paremmin oikeita valintoja mm. kilpailuttamisessa ja erilaisten toimintatapojen vertailussa ympäristöasiat huomioiden. Laskennan avulla muunnamme päästöt myös päästökauppapohjaisesti euromääräisiksi, jolloin voimme varmistua, että päästövähennystoimemme kohdistuvat keskeisimpiin kohteisiin, Meronen kertoo uusista mahdollisuuksista.

–  Henkilöstömme on lähtenyt todella hienosti tähän mukaan organisaation eri tasoilla ja päästöjen minimointi myös investointihankkeissa koetaan meillä hyvin tärkeäksi, Meronen kiittää.

Miten vertailla hankkeiden päästöjä?

Laskentamallissa otetaan huomioon päästöt hankkeiden eri elinkaarivaiheiden aikana: materiaalihankinnoissa, kuljetuksissa, rakentamisessa, varastoinnissa, käytössä ja korjauksissa sekä purussa.  Jokaisesta vaiheesta huomioidaan energian ja veden käyttö sekä syntyvät jätteet ja päästöt.

Jotta vertailuja päästään tekemään, eri päästömuodot eri vaiheista muunnetaan ekvivalenttiin eli yhteismitallistettuun CO2e muotoon. Laskennassa selviää paitsi hankkeen hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, myös se, milloin päästöjä muodostuu eniten.

–  Olemme jo muutamien vuosien ajan tehneet päästölaskentaa mm. energiasäästöön tähtäävissä hankkeissa, ja myös pilotoineet koko elinkaarenaikaisten vaikutusten arviointia parin vuoden takaisessa rajatarkastusaseman rakennushankkeen suunnittelussa, kertoo Sataman teknisten palveluiden johtaja Pekka Hellström

– Toisinaan apunamme saattaa olla konsultit, mutta tavanomaisemmissa hankkeissa on tavoitteena tehdä arviot omin voimin työtä helpottavan päästölaskurin avulla. Kunnianhimoinen tavoitteemme on laajentaa laskentaa ja selvittää nyt käyttöönotetun investoinnin päästölaskurin avulla kaikkien isompien hankintojen ja infra rakennushankkeiden rakentamisesta aiheutuvat ilmastovaikutukset. 

– Vaikka tulevaisuudessa käyttäisimmekin isommissa hankkeissa konsultteja vaikutusten laskemiseen, on kuitenkin hyvä ymmärtää laskennan perusajatus ja toimintatavat, että saamme johdettua projektit menestyksekkäästi maaliin, pohtii laskurin kehitykseen tiiviisti osallistunut satamainsinööri Sanna Supponen.

–  Onhan laskennassa työtä, mutta se on reitti kohti vähäpäästöisempien valintojen tekemistä rakentamisessa, Supponen vahvistaa.