Kestävä kehitys
15.01.2020 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Veikko Somerpuro

Merenkulkusektori tulossa mukaan EU:n päästökauppaan

Merenkulkusektori tulossa mukaan EU:n päästökauppaan

Ennakkotietojen mukaan komissio tulee esittämään maaliskuussa 2020 päästökaupan laajentamista osana Green dealia. Tämän laajentamisen yhteydessä merenkulkusektori tulisi mukaan päästökauppaan, Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood sanoo.

Merenkulun päästökaupasta on keskusteltu aiemminkin. Lokakuussa 2017, yrityksistä huolimatta päästökauppa ei merenkulkusektorille vielä toteutunut. Alan näkemys oli, että EU-tasoisen ratkaisun sijaan tulisi hakea ratkaisua globaalisti IMO-tasolla, jotta alalla säilyy tasapuolinen kilpailuympäristö. 

– Samaan aikaan kuitenkin ilmassa oli myös ajatus siitä, että EU:n päästökauppajärjestelmä olisi luonut painetta globaalitasolla saavuttaa ratkaisuja nopeammin. EU-tasolla päädyttiin tässä ottamaan ”aikalisä” ja antamaan varustajille lisää aikaa CO2-päästöjen vähentämisen tavoitteille. Kun päätettiin siitä, että merenkulkusektori ei ole osa päästökauppaa, päätettiin myös, että EU-tasolla merenkulku tulisi päästökaupan piiriin vuonna 2023, mikäli IMO-tasolla ei sitä ennen ole saavutettu sopua päästöjen vähentämisestä.

Keväällä 2018 IMO-tasolla saatiin aikaan sopu siitä, että merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ainakin puolella vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. Uuden komission tavoitteiden mukaan Eurooppa on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, joten IMO:ssa vuodelle 2050 asetettu tavoite on sen osalta ristiriidassa.   

Uusi komissio kiirehtii Green deal -ohjelmaa

EU:n komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen asetti viime heinäkuussa, esitellessään näkemyksiään komission puheenjohtajuudesta mepeille, ensimmäiseksi tavoitteekseen Green dealin kehityksen. Hän esitti, että kasvihuonepäästöjä on vähennettävä 50–55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja totesi sitoutuvansa esittämään eurooppalaisen Grean deal -suunnitelman sekä eurooppalaisen ilmastolain sadan ensimmäisen päivänsä aikana komis­sion johdossa. 

Valintansa jälkeen aloituspuheessaan von der Leyen nimitti Frans Timmermansin Euroopan vihreästä sopimuksesta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi. Timmermansin kamarin tehtäväksi annettiin esitellä Euroopan vihreä sopimus ensimmäisen sadan päivän kuluessa uuden komis­sion toimeksiannon alkamisesta ja koordinoida uutta Just Transition Fund -rahastoa. 

Hänen on myös esitettävä ensimmäisen sadan päivän aikana uusi eurooppalainen ilmastolaki, jossa asetetaan ilmastoneutraalisuuden tavoite vuodelle 2050. Green deal on siis hyvin vahvasti sekä komission että parlamentin agendalla.