Kestävä kehitys
07.06.2020 //
Teksti:
Juha Peltonen
//
Kuva:
Sanna Liimatainen

Liikenne 12:n toimenpideohjelma valmistumassa

Ensimmäistä kertaa laadittava valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma eli Liikenne 12 on etenemässä toimenpideohjelman ensimmäiseen versioon. 

Liikenne 12 perustuu vuonna 2018 voimaan tulleeseen lakiin.

– Tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä yli hallituskausien ulottuvalla ohjelmalla, liikenneneuvos Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo.

Hän toimii yhtenä sihteerinä parlamentaarisessa ohjausryhmässä, joka ohjaa vuosiksi 2021–2032 laadittavaa ohjelmaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) johdolla. Tavoitteena on, että liikennejärjestelmäsuunnitelmasta voidaan päättää valtioneuvostossa keväällä 2021.

Liikenne 12 tavoitteet
Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta.

Hanke on lähtenyt liikkeelle selvityksillä liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista. Ohjausryhmä on alkuvuodesta määritellyt suunnitelman tavoitteet, ja hyväksyi huhtikuun puolivälissä strategiset linjaukset, jotka ohjaavat toimenpideohjelman valmistelua. Maaliskuussa järjestettiin Liikenne 12:n alueelliset tilaisuudet Helsingissä, Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Vaasassa.

– Liikenne 12:n laadinnassa kuullaan jatkuvasti eri toimijoita. Yritysten, kuntien, maakuntaliittojen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa on laaja vuorovaikutus, Perälä sanoo.

Seuraava vaihe on varsinaisen toimenpideohjelman ensimmäinen versio. Sen tueksi tehdään vaikutusten arviointi siitä, miten ohjelma toteuttaa ohjausryhmän asettamia tavoitteita, ja ohjausryhmä ottaa asiaan kantaa. Valmistelun aikana toimenpideohjelmaa kehitetään vaikutusten arvioinnista saatavan tiedon myötä.

Perälän mukaan vaikutusten arviointivaihe on aikataulutettu marraskuulle, minkä jälkeen joulukuussa on viimeinen virallinen lausuntokierros, jossa ohjelmasta kiinnostuneet voivat kommentoida sitä.

– Jo ennen viimeistä lausuntokierrosta on monenlaista vuorovaikutusta, hän sanoo.

Liikenne 12:n ensimmäisen version laadinnassa on pohjana nykyinen julkisen talouden suunnitelma. Valtion talousarviorahoituksen lisäksi ohjelmassa arvioidaan talousarvion ulkopuolinen rahoitus, kuten esimerkiksi EU-rahoitus.