Helsingin Satama
02.12.2022 //
Teksti:
Juha Peltonen
//
Kuva:
Timo Porthan

Länsisataman laajennuksen YVA-prosessi käynnissä

Länsisataman laajennuksen YVA eli ympäristövaikutusten arviointi on meneillään. Ensimmäinen yleisötilaisuus aiheesta järjestettiin Länsisatamassa 2. marraskuuta. 

Helsingin Sataman teknisten palvelujen johtaja Pekka Hellström, YVA-konsultti Liisa Suhonen esittelivät arviointiohjelmaa. Illan puheenjohtajana toimi ELY-keskuksen Liisa Nyrölä.

Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä satamalaajennuksesta kiinnostunutta joko paikalla tai etäyhteyden kautta.

Länsisataman laajennukseen liittyy sekä maatäyttöjä että satamasta Länsiväylälle johtavan Satamatunnelin rakentaminen. Kaikki sataman kautta ajava rekkaliikenne siirtyy tunneliin, samoin länteen suuntautuva henkilöautoliikenne.

Arviointiohjelma on jätetty ELY-keskukselle, jonka tehtävä viranomaisena on kuuluttaa se ja pyytää lausuntoja. Hankkeesta tehdään vielä YVA-selostus, ja noin vuoden kuluttua prosessi on valmis.