Kumppanit
02.12.2022 //
Teksti:
Vaula Aunola
//
Kuva:
varustamot

Kysyimme varustamoilta, miltä lähiaikojen näkymät näyttävät?

Rahtiliikenteeltä on vaadittu sopeutumista monenlaisiin tilanteisiin: koronapandemian laajoihin lockdowneihin, Suezin kanavan tukkeutumisen seurauksiin, globaaliin konttipulaan ja valtamerisatamien ruuhkaisuuteen.  Nyt puhututtavat ennustettu laskusuhdanne, energian hinnan nousu ja kapasiteetin sopeuttaminen.
 

Finnlinesin kaupallinen johtaja Staffan Herlin kertoo, että varustamon Irlannin ja Belgian välisen reitin avaaminen on otettu hyvin vastaan markkinoilla ja pienempi roro-alus korvattiin nopeasti suuremmalla, jossa on lähes 4 200 kaistametriä rahdille.

– Vasta avattu uusi linja Zeebrugge-Rosslare tuo tervetullutta uutta liikevaihtoa ja kauan suunniteltu avaus Puolan ja Ruotsin välille näyttää jo konkretisoitumisen merkkejä.

– Volyymit sinänsä ovat jo hienoisessa laskussa, varsinkin rakentamiseen liittyvät tavaravirrat ovat vähentyneet selvästi. Viimeistään alkuvuonna odotetaan myös ostovoiman heikkenemisen näkyvän kulutuksessa ja sitä kautta ennen kaikkea tuontivolyymeissä.

Herlin näkee mahdollisena haasteena vähenevien volyymien myötä kapasiteetin järkevän sopeuttamisen ilman palvelutason merkittävää heikkenemistä. Lähitulevaisuudesta hän ennakoi löytyvän myös uusia mahdollisuuksia.

– Satsaamme matkustajaliikenteeseen ja uskomme RoPax-konseptin menestykseen. Venäjän liikenteen menetyksiä korvaamme uusilla aluevaltauksilla omassa liikenneverkostossamme. Lisäksi meillä on hyvät valmiudet sopeutua muuttuviin volyymitilanteisiin ja kustannustehokkaalla tonnistollamme meillä on erinomainen kilpailukyky myös haastavissa markkinatilanteissa.

Herlinin mukaan tänä vuonna liikenteen aloittaneet kolme Eco-luokan suurta RoRo-alusta ovat jo lunastaneet odotukset lastinkäsittelyn, polttoainetalouden ja ympäristöystävällisyyden suhteen.

– Fokus on nyt ensi vuonna Naantalin ja Kapellskärin väliseen liikenteeseen tulevissa kahdessa uudessa Superstar-luokan RoPax-aluksessa, joiden matkustajakapasiteetti tuplaantuu nykytonnistoon nähden ja rahtikapasiteettia tulee tuhat kaistametriä lisää.

– Satsaamme asiakaspalveluumme digitaalisten sovellusten jatkuvalla kehittämisellä. Lisäksi teemme hartiavoimin töitä voimakkaasti kiristyvien ympäristösäädösten edellytysten toteuttamiseksi, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä.

Maersk toivoo investointibuumin jatkuvan

Satu Lindeberg
– Rahtiliikenteelle uusia mahdollisuuksia avaavat suomalaisen ja ulkomaisen teollisuuden investoinnit Suomeen, Maersk Finlandin maa- ja myyntijohtaja Satu Lindeberg toteaa.
 

Maersk Finlandin maa- ja myyntijohtaja Satu Lindeberg toteaa viime vuosien suurimpien haasteiden overseas-rahtiliikenteen osalta hieman tasaantuneen viime aikoina.

– Pahimmista häiriötekijöistä ollaan toistaiseksi päästy eroon ja olemme palaamassa uuteen normaaliin tilanteeseen. Maailmanpoliittinen tilanne saattaa kuitenkin hyvin nopeasti aiheuttaa uusia häiriötekijöitä, samoin kuin esimerkiksi ruuhkaisuus tai lakkoilut satamissa eri puolilla maailmaa.

– Maailmantalouden kasvunäkymät ensi vuodelle ennakoivat taantumaa ja uuden tonniston ilmaantuminen markkinoille tulee varmaankin lisäämään haasteita ja tasapainoilua varustamoiden strategiasuunnittelussa. Kapasiteettitarjonta ylittää kysynnän, jonka johdosta valtamerivarustamot leikkaavat kapasiteettiaan vähentämällä viikkolähtöjään.

Rahtiliikenteelle uusia mahdollisuuksia avaavat koti- ja ulkomaisen teollisuudenn investoinnit Suomeen.

– Näitä investointiuutisia on saanut lukea ilahduttavan usein viime aikoina ja toivottavasti tämä ’buumi’ jatkuu.

– Maerskillä on linjaliikenneyhteys globaalisti Suomeen ja Suomesta, feeder-liikenteen kautta keski-Euroopan transitsatamiin ja sieltä edelleen kaikkiin maanosiin. Tämä kattavuus on tarkoitus ylläpitää jatkossakin ja reittejä lisätään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Lindebergin mukaan Maersk on sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeä niin, että vuonna 2040 toiminta logistiikan integraattorina on päästötön.

– Ensi vuoden loppupuolella tuomme Scandinavian alueelle ensimmäisen 2100 TEU:n aluksen, joka käyttää metanolia ja tukee sekä meidän että asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteita.

Hapag Lloyd kehuu toimitusvarmuutta

Hapag Lloyd Finlandin toimitusjohtaja Leo Vapalahti toteaa, että joistakin paikallisista ruuhkista huolimatta kuljetusten globaali toimitusvarmuus on parantunut huomattavasti viime aikoina.

– Satamien pahimpien ruuhkien helpottuminen, etenkin USA.n länsirannikolla ja Aasiassa, on osaltaan parantanut kaluston kiertoa ja saatavuutta sekä aikataulujen pitävyyttä. Vielä on toki matkaa vuosien 2018-19 tasolle, jolloin niiden pitävyys oli 75 prosenttia.

Vapalahden mukaan varustamoiden kannalta tietyillä liikennealueilla näkymät ovat taloudellisesti haastavat kapasiteetin lisääntymisen ja toisaalta kysynnän hiipumisen myötä.

– Inflaatio, energian hinta sekä kulutuksen lisääntyvä suuntautumien palveluihin vaikuttavat suoraan volyymeihin.

Leo Vapalahti
– Kapasiteetin kasvun ja päästövähennystavoitteiden myötä on todennäköistä että ‘slow steaming’ lisääntyy tulevaisuudessa, Hapag Lloyd Finlandin toimitusjohtaja Leo Vapalahti toteaa. Kuva: Petteri Wäänänen


– Muuttuneen kuluttajien käyttäytymisen lisäksi myös yritykset pyrkivät varautumaan paremmin parin viime vuoden kaltaisiin toimitusketjun häiriöihin ja komponenttien saatavuuteen. Tämä saattaa omalta osalta tasata perinteisiä sesonkeja tietyillä liikennealueilla, joilla on aiemmin ollut pulaa kapasiteetista.

– Lisäksi varustamoiden uusien laivojen tilauskanta on ennätyskorkealla eli noin 27 prosentissa vallitsevasta kapasiteetista. Kapasiteetin kasvu koskee erityisesti Aasian ja Euroopan sekä Transpacificin välistä liikennettä.

– Pitää ottaa huomioon, että nykyisen tonniston keski-ikä on korkeampi kuin aikaisemmin ja paljon laivoja poistuu liikenteestä kokonaan tai osittain niiden ollessa telakalla modifioitavana vastaamaan tulevia ympäristöasetuksia.

Digitalisaatio sekä automaatio tulevat myös muuttamaan toimintatapoja.

– Varustamot tarjoavat asiakkailleen jatkuvasti uusia vaihtoehtoja niin rahtien ostamiseen kuin bookkausten tekemiseen, dokumentointiin sekä lastien seurantaan.

Dynaaminen hinnoittelu konttiliikenteessä on jo tätä päivää ja esimerkikisi sähköinen konossomentti tekee tuloaan, Vapalahti sanoo.

Viking Line - muutokset tuovat mahdollisuuksia

Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen sanoo näkymien ennustamisen olevan tällä hetkellä vaikeaa.

– Tilanne ei kuitenkaan ole missään nimessä mahdoton. Tavara tulee aina liikkumaan ja niin on myös lähitulevaisuudessa.

Tamminen toteaa kohonneiden kustannusten antavan suurta painetta hinnankorotuksiin.

– Osan tästä paineesta voimme saada tuotantoa tehostamalla hoidettua, mutta silti iso osa korotuksista pitäisi saada siirrettyä hintoihin. Niiden korottaminen on kuitenkin tällä hetkellä hankalaa.

Harri Tamminen
– Kuljetuskysyntä on harvoin, jos koskaan stabiilia. Muutoksista pitää löytää myös mahdollisuuksia, Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen sanoo.

Alan kysynnän muutoksiin pitää sopeutua.

– Muutoksista pitää löytää myös uusia mahdollisuuksia ja pyrkiä tarjoamaan asiakkaille jotain, mikä edesauttaa heitä heidän omassa toiminnassaan.

– Kuljetuskysyntä on harvoin, jos koskaan stabiilia. Yrityksien pitää jokaisen omalla parhaaksi katsomallaan tavalla pystyä sopeuttamaan ja muokkaamaan toimintaansa vastaamaan markkinakysyntää.

– Toimimme pitkäjänteisesti. Mitään erityisen suuria muutoksia ei lähitulevaisuudesta ole kerrottavissa. Joitakin olemme jo tehneet ja yritämme saada nykyisen laivakapasiteettimme mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Eckerö Line lisää lähtöjä Muugaan

Eckerö Linen rahtijohtaja Markku Onniselkä toteaa tilanteen vaikuttavan yhtä epätietoiselta kuin koronapandemian alkaessa.

– Kuljetusyritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta näkymät lähikuukausille ovat epävarmoja. Sota Ukrainassa, energian korkea hinta ja voimakkaasti nousevat kustannukset huolestuttavat kaikkia. Kuluttajien heikkenevä ostovoima tulee vaikuttamaan kuljetuspalveluiden kysyntään ja jarruttaa kotitalouksien suurempia hankintoja, mikä vaikuttaa puolestaan yritysten investointeihin. Osa asiakkaistamme arvelee tämän vaikuttavan kuljetuskysynnän heikkenemiseen.

– Varustamon näkökulmasta suurin haaste on jo pidempään ollut polttoainekustannusten tuplaantunut hinta, jota ei ole pystytty kompensoimaan täysimääräisesti asiakashintoihin johtuen epäterveestä hintakilpailusta Helsinki-Tallinna reitillä.

– Kysynnässä ei vielä tähän mennessä ole ollut merkittävää vähenemistä. Koko Helsinki-Tallinna rahtimarkkina on vuoden ensimmäisen 10 kuukauden aikana ollut plusmerkkinen kaikkina kuukausina.

Onniselkä toteaa, että laskusuhdanteessa kuljetusmäärien pienentyessä yksikköliikenne on aina selvinnyt voittajana. 

– Nopeat ja joustavat kuljetuspalvelut kumipyöräliikenteessä auttavat yrityksiä niiden ulkomaankuljetuksissa silloin, kun eräkoko pienenee ja asiakkaan vaatimukset nopeasta toimitusajasta kasvavat. Tässä kilpailutilanteessa Helsingin ja Tallinna välisen meriliikenteen suuri kapasiteetti ja erittäin korkea frekvenssi on kilpailuetu suomalaisille yrityksille.

– Eckerö Line jatkaa Länsisatamasta samalla aikataululla, kolme edestakaista matkaa päivässä, kuin tänäkin vuonna. Odotamme kaksikerrosrampin valmistumissa Vuosaareen ja lisäämme Finbo Cargon lähtöjä nykyisestä kahdesta päivittäisestä matkasta Muugan satamaan kolmeen päivittäiseen lähtöön. Kapasiteetti tällä reitillä kasvaa näin 35 prosenttia.

Tallink lanseerasi mobiilin rahtisovelluksen

Tallink-konsernin johtoryhmän jäsen Kadri Land toteaa lähitulevaisuuden näyttävän arvaamattomammalta kuin koskaan ennen.

– Jatkuva energian hinnannousu vaikuttaa voimakkaasti koko rahtiketjuun: tuottajista kuljetusyrityksiin, koko ketjun läpi. Lisäksi geopoliittisesta tilanteesta tulee omat paineensa. 

Landin mukaan globaali talous- ja energiakriisi tekee lähitulevaisuuden ennustamisesta hyvin vaikeaa.

– Nyt paineen alla ovat erityisesti pienet yritykset ja tuottajat. Ajan myötä näemme, mihin kauppataseet asettuvat eri maissa. Kaikki tämä tulee vaikuttamaan suoraan tulevaisuuden rahtimarkkinoihin.

Kadri Land
– Globaali talous- ja energiakriisi tekee lähitulevaisuuden ennustamisesta hyvin vaikeaa, Tallink konsernin johtoryhmän jäsen Kadri Land toteaa.

Land muistuttaa, että haastavat ajat myös vievät kehitystä eteenpäin. Esimerkiksi digitaalinen sovelluskehitys on alalla tehnyt suuria harppauksia viime vuosina.

Tallink-konserni lanseerasi hiljattain mobiilikäyttöisen lähtöselvityksen myös rahtiasiakkailleen.

– Uudistus on otettu asiakkaidemme keskuudessa erittäin hyvin vastaan. Positiivista palautetta on tullut enemmän kuin odotimme. Vaikuttaa siltä, että sovelluksen julkaisun ajoitus oli juuri oikea.

– Kuuntelemme asiakkaitamme ja jatkamme uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä. Haluamme tehdä sellaisia muutoksia prosesseihin, joista he hyötyvät konkreettisesti.