Helsingin Satama
12.12.2019 //
Teksti:
Kimmo Kallonen

Hiilineutraali satama 2035

Helsingin Satama Oy on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan ja tehnyt siihen liittyen oman toimenpideohjelman: Hiilineutraali Satama 2035.

Sen keskeisinä tavoitteina on, että Helsingin Satama Oy:n oma toiminta on hiilineutraalia vuonna 2035 ja että koko satama-alueen päästöt vähenevät 32 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Suurin osa Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelman toimenpiteistä toteutetaan ensimmäisten viiden vuoden aikana, vuosina 2020–2024. Toimenpiteitä päivitetään koko ohjelman ajan, kun uusia ratkaisuja ja teknologioita tulee markkinoille.

Omien tavoitteidensa lisäksi Helsingin Satama haluaa vaikuttaa myös muiden toimijoiden päästöihin, mikä voidaan toteuttaa ohjaavasti suosituksilla ja esimerkiksi ympäristöperustaisilla taloudellisilla kannustimilla. Sidosryhmien odotukset ja kansainvälinen regulaatio kannustavat muita toimijoita alentamaan omia päästöjään, mikä tukee Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelman tavoitteita.