Helsingin Satama
12.04.2021 //
Teksti:
Soili Rajamäki
//
Kuva:
Helsingin Satama

Helsingin Sataman digitaalisen kehityksen tiekartan kurssi tarkistettu

Tulevina vuosina entisestään korostuu toiminnan tehokkuus, ja yhä useammin esimerkiksi rahdin kuljetusketjuihin tai matkaketjun sujuvuuteen haetaan tehokkuutta digitaalisilla ratkaisuilla. Helsingin Satama on vahvasti mukana kehityksessä ja päivitti digitaalisten hankkeiden tiekarttansa ajan tasalle alkuvuodesta.

Avuksi otettiin kansainvälinen konsulttiyritys Roland Berger, joka perehtyi olemassa oleviin tutkimuksiin ja taustamateriaaleihin ja haastatteli sataman omat liiketoiminnan vastuuhenkilöt ja muut asiantuntijat. Työpajoissa käytiin läpi ja tunnistettiin Helsingin Satamalle tyypilliset matkaketjut ja käyttötapaukset, joita digitaalisilla ratkaisuilla voidaan helpottaa. 

Lisäksi päivitystyön yhteydessä haastateltiin 15 sidosryhmän edustajaa: varustamojen, operaattorien, isojen kansainvälisten satamien, Helsingin kaupungin, eri logistiikkayritysten ja alan asiantuntijoiden edustajia.

Infograafi: projektissa oli mukana 6 osastoa ja se sisälsi 15 sidosryhmähaastattelua, yli 200 käyttötapausta verrokkitapauksista, ja yli 25 tuntia työpajatyöskentelyä.

Eri hankkeiden roolitusta ja tärkeysjärjestystä arvioitiin ja lopulta päädyttiin laittamaan 20 jo käynnissä olevaa tai uutta hanketta priorisoinnin kärkeen, toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan jo kuluvana vuonna. Lisäksi tiekartalle nostettiin useita hankkeita tuleville vuosille.  

"Perusteellisella selvitystyöllä, asiakashaastattelujen ja kilpailijoiden ja sidosryhmien vertailuanalyysin perusteella saimme huomata, että olemme oikealla reitillä. Tähänkin asti työstetyt hankkeet ja ideat ovat perusteltuja ja järkeviä", kertoo Helsingin Sataman Talous, ICT ja kehittämisosastosta vastaava johtaja Pekka Meronen tuloksista. 

Myös uusia ja toteuttamiskelpoisia ajatuksia hyvistä hyödyntämiskohteista nousi esille työn edetessä.

"Lisäksi yksi päivitystyömme tavoitteista oli uudenlaisen työtavan muodostaminen digi-hankkeiden läpivientiin.  Projektien toteutukseen ja läpiviemiseen tulemme jatkossa keskittymään entistä perusteellisemmin."