Satama tukee merellistä toimintaa

Helsingin Satama tukee Itämeren tilaa parantavia, ilmastonmuutosta hillitseviä tahoja ja toimia, joiden tavoitteet sopivat yhteen Helsingin Sataman ilmastotavoitteiden kanssa.

Muu Helsingin Sataman sponsorointi ja tukitoiminta liittyy Sataman sosiaalisen vastuun tavoitteisiin.

Satama tukee mm.

  • vuosina 2020 – 2022 Helsingin yliopiston Itämeri-tutkimusta kolmevuotisella lahjoitusohjelmalla. Lue lisää lahjoituksesta
  • Itämerityötä Baltic Sea Action Gorupin kautta
  •  East Side Sailing Team Lasten Purjehduskoulua
  • Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyötä