Pihlajasaaren kiertoväylän syventäminen

Pihlajasaaren kiertoväylä on Pihlajasaarten itäpuolelta Hernesaaren uuden risteilijälaiturin editse kulkeva väylä. Kiertoväylään kuuluvat Helsingin Sataman hallinnoima Lokkiluoto-Saukonnokka väyläosuus ja Liikenneviraston hallinnoima Rysäkarin osuus.

Pihlajasaaren kiertoväylän muutostyöt ovat yksi Helsingin Sataman käynnissä olevista väylähankkeista.

Rysäkarin väylällä liikennevirasto teki merkintämuutoksia ja yhden karikon poiston – näin väylän kulkusyvyydeksi saatiin muutettua -8.0 m. Nämä muutokset tehtiin kesällä 2015.

Pihlajasaari

Lokkiluoto-Saukonnokka väylä on jo nykyisellään -8.9 m kulkusyvyinen, mutta Hernesaaren uuden laiturin takia sitä on tarpeen levittää n. 70 m Pihlajasaareen päin ja syventää laiturin eteen tulevaa väyläaluetta samaan syvyyteen uuden laiturin kanssa.

Hankkeelle saatiin vesilupa syyskuussa 2015 ja urakka käynnistyi lokakuussa 2015. Haastavaksi työn toteutuksen kannalta osoittautuivat merenpohjassa kulkevat putket ja kaapelit, jotka liittävät Pihlajasaaren kaupungin johtoverkostoihin. Niille oli rakennettava kokonaan uudet korvaavat yhteydet. Vasta lokakuussa 2016 päästiin jatkamaan Sataman väyläruoppaus- ja louhintatöitä.

Rakentamistyöt valmistuvat tammi-helmikuussa 2017.

 

 

 

 

Co financed by EU