Länsisataman hankkeet

Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan ja uusi merellinen Jätkäsaaren kaupunginosa rakentuu vauhdikkaasti. Entiset teollisuus- ja satamakäytössä olleet ranta-alueet muuttuvat vähitellen asumisen, työpaikkojen ja palveluiden kaupunginosaksi. Helsingin Satama on tässä työssä mukana ja kehittää Länsisatamaa voimakkaasti.

Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet:

Rekkojen lähtöselvitysjärjestelmä

 • Rekkaliikenteelle toteutetaan lähtöselvityksen porttijärjestelmä, johon kuuluu mm. esitunnistuspiste, jälkitunnistus sekä kaistaohjausjärjestelmä laitteineen ja ohjelmistoineen. Sataman ja varustamon tietojärjestelmien rajapintoja integroidaan.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta.
 • Valmistuminen arviolta 4/2023
 • Käynnissä 
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

Äskettäin valmistuneet hankkeet:

 Maasähköliitännät LJ7 ja LJ8 laivapaikoille

 • Helsingin Satama rakennuttaa Länsisataman nopealle liikenteelle maasähköliitännät laivapaikoille LJ7 ja LJ8.
 • Hanke parantaa ilmanlaatua ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä melua paikallisesti ja liittyy Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort 3 investointihankkeelta.
 • Valmistui 4/2023
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

Henkilöautojen lähtöselvityksen porttijärjestelmän esitunnistuspisteen siirto 

 • Henkilöautojen lähtöselvityksen porttijärjestelmän esitunnistuspiste siirretään satama-alueen sisällä.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä.
 • Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta.
 • Valmistui 12/2022
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

Satamatalon ja terminaalirakennusten energiatehokkuuden nosto

 • Länsiterminaali 2:lla, Katajanokan terminaalilla, Olympiaterminaalilla ja Helsingin Sataman pääkonttorilla Satamatalolla optimoidaan ja tehostetaan kiinteistöjen energiankäyttöä. Olympiaterminaalin katolle asennetaan aurinkovoimalaitos ja lisäksi rakennusten kaukolämmön talteenoton tehokkuutta parannetaan, ilmanvaihtokoneita uusitaan ja liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään ja valaistuksen vaihtamista ledeihin jatketaan. 
 • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
 • Hankkeeseen saadaan Business Finlandin Energiatukea
 • Länsiterminaali 2:n osalta valmistunut 2/22

Henkilöajoneuvojen lähtöselvityksen porttijärjestelmä 

 • Länsisataman henkilöautoille toteutettiin smart port järjestelmä, jossa laivaan ajavien ajoneuvojen ohjausta automatisoitiin. Sataman ja varustamon tietojärjestelmien rajapintoja integroitiin. Toimintaa tukee uusi esitunnistuspiste, jossa ajoneuvo tunnistetaan ja se mitataan skannereilla. Esitunnistustiedon perusteella ajoneuvo saa ajoneuvokohtaisen opastuksen halutulle lähtöselvityskaistalle ja edelleen halutulle lastauskaistalle. 
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta. 
 • valmistui 3/2021
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

 Automooring LJ8 laituripaikalle

 • Helsingin Satama toteutti toisen automaattisen laivojenkiinnitysjärjestelmän Länsisatamaan, Länsiterminaali 2 yhteyteen, laituripaikalle LJ8. 
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort3 investointihankkeelta. 
 • Valmistui 5/2021
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

Aurinkovoimala

 • Länsiterminaali 2 katolle asennettiin uusi aurinkovoimala. Uusiutuvan aurinkoenergian käyttö pienentää suoraan sataman hiilijalanjälkeä, kun se vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian kulutusta. 
 • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Valmistui 11/2020
   

Länsiterminaaliprojekti

Länsiterminaaliprojektin myötä Jätkäsaaren kärkeen rakennettiin uusi terminaalialue, jonne Länsiterminaali 2 valmistui helmikuussa 2017. Uusi terminaali palvelee nopeaa Helsingin ja Tallinnan välistä laivaliikennettä.

•    terminaalirakennus 12 900 m2
•    kaksi uutta laivapaikkaa
•    350 metriä uutta matkustajakäytävää
•    kolme maihinnoususiltaa
•    kaksoisramppi, joka mahdollistaa lastauksen kahdelta tasolta
•    automooring-laitteet
•    Pihlajasaaren kiertoväylän syventäminen
•    Tyynenmerenkadun eteläpään rakentaminen
•    laajat kenttä- ja maaliikennejärjestelyt

Ympäristöystävällinen terminaali

Pihlajasaaren kiertoväylän syventäminen paransi laivaväylää Länsisatamaan  

EU:lta 21,4 miljoonaa euroa Helsinki-Tallinna kaksoiskaupungin yhteyksien parantamiseen  

EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T