Eteläsataman hankkeet

Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet

Aluevalaistuksen parantaminen

 • Satamakenttien aluevalaistusta parannetaan Eteläsatamassa ja Katajanokan satamassa. Samalla siirrytään energiatehokkaaseen LED-valaistukseen.
 • Suunnitteilla 
 • Valmistuminen arviolta 6/2023
   

  Makasiiniterminaalin purku

  • Makasiiniterminaali Eteläsatamassa on tullut käyttöikänsä päähän ja se puretaan.
  • Suunnitteilla, purku alkaa 2/2023
  • Valmistuminen arviolta 7/2023

  Äskettäin valmistuneet hankkeet

  Sähköautojen latauspaikkojen lisääminen

  • Vuosaaren satamaan sekä keskustasatamiin lisätään yhteensä 38 latauspaikkaa sähköautoille.
  • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
  • Hankkeeseen saatiin ARA:n Työpaikkojen latauspisteavustusta.
  • Valmistui 3/23

  Satamatalon ja terminaalirakennusten energiatehokkuuden nosto

  • Länsiterminaali 2:lla, Katajanokan terminaalilla, Olympiaterminaalilla ja Helsingin Sataman pääkonttorilla Satamatalolla optimoidaan ja tehostetaan kiinteistöjen energiankäyttöä. Olympiaterminaalin katolle asennetaan aurinkovoimalaitos ja lisäksi rakennusten kaukolämmön talteenoton tehokkuutta parannetaan, ilmanvaihtokoneita uusitaan ja liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään ja valaistuksen vaihtamista ledeihin jatketaan. 
  • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
  • Hankkeeseen saatiin Business Finlandin Energiatukea
  • Olympiaterminaalin osalta valmistui 11/22
  • Satamatalon osalta valmistui 12/22

  Olympiaparkin remontti

  • Olympiaterminaalin pohjakerroksen Olympiaparkin pysäköintitilaa kunnostetaan. Nosto-ovia uusitaan, valaistusta parannetaan, ja tilaan asennetaan ilmalämpöpumppuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Hanke parantaa Olympiaparkin käyttömukavuutta ja laskee tilan energiankulutusta.
  • Valmistui 10/2022

  Olympiaterminaalin lähtöaulan remontti

  • Matkustuskokemus paranee, kun terminaalin lähtöaulaa ja sen merinäköalaa avarretaan. Remontti parantaa aulan toimivuutta, kun osa palvelutiskeistä sekä vanhat tullin tarkastustilat puretaan. Samalla ravintolatiloja laajennetaan. Lipuntarkastuksen portit sekä niiden järjestelmät uusitaan vastaamaan jo muissa satamanosissa käytössä olevia. 
  • Valmistui 5/2022

  Maasähköliitännät laivapaikalle EO2 

  • Helsingin Satama rakentaa Olympiaterminaalille uuden maasähköliitännän laivapaikalle EO2.
  • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen. Maasähköllä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita ilmastopäästöjä. 
  • Hanke on osa Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu EU:n TwinPort4 investointihankkeelta tukea.
  • Valmistui 6/2021 
  EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T