Kulunvalvonta Vuosaaren satamassa

Vuosaaren sataman suljetulla satama-alueella liikkuminen edellyttää ajoneuvoliikenteeltä aina kulkulupaa. Jalankulku ja kevyt liikenne suljetulla satama-alueella on kielletty. Satamaan pyrkivän ja alueella liikkuvan on pyydettäessä esittävä henkilöllisyystodistus ja syy satama-asiointiin.

Kulkuluvan vai saada vain, jos on suorittanut onnistuneesti kuljettajaperehdytyksen.

Suorita kuljettajaperehdytys täällä.

Turvaopas:

Portit satama-alueelle

  • Raskas liikenne suljetulle satama-alueelle kulkee A-portin kautta (klo 0.00 – 24.00).
  • Huoltoliikenne (henkilö-, paketti- ja jakeluautoliikenne) kulkee huoltoportin, B1- portin kautta (klo 6.00 – 22.00).
  • Matkustajaliikenne suljetulle satama-alueelle kulkee B2-portin tai Hansaterminaalin kautta.

Ajoneuvon tunnistaminen

Opastava esitunnistuspiste sijaitsee Harbour Road In -kadulla. Esitunnistuspisteen näyttö ohjaa etukäteen syötettyjen tietojen mukaisesti kuljettajan tulliin, Gatehouseen, Port Infoon tai suoraan suljetulle satama-alueelle. Jos ajoneuvon esitunnistus epäonnistuu, opastetaan kuljettaja Gatehouseen, jossa hoidetaan kaikki kulkulupaan liittyvät asiat.

Kulkuluvan saaneet ajoneuvot tunnistetaan porteilla automaattisesti rekisterinumeron tai ajoneuvoon sijoitetulla elektronisella RFID-etätunnisteella. Mikäli ajoneuvon tunnistus epäonnistuu, se ohjataan PortInfoon (V8) manuaalista tunnistusta varten.  Lastiyksiköt tunnistetaan niissä olevien tunnisteiden perusteella. Tunnistuksen epäonnistuessa ajoneuvo ohjataan operaattorien palvelupisteelle Gatehouseen.

Port Info, 24 h/vrk puh. +358 9 310 33 794 

Liikennöinti suljetulla satama-alueella

Satama-alueella siirrytään alueelta toiselle ainoastaan merkittyjä liikenneväyliä pitkin.

  • Satamassa liikkuvan henkilöauton katolla pitää olla keltainen huomiovilkku.
  • Laiturialueella pyydetään kulkemaan keskellä kulkuväyliä.
  • Ajo nostureiden työskentelyalueelle tai työskentely nostettavan taakan alla on kielletty
  • Yleinen nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/ h, poikkeuksena porttialue A, jossa rajoitus on 20 km/ h.

Henkilökohtainen suojavarustus

Satama-alueella noudatetaan työsuojelumääräysten mukaisia suojavarusteita ja CE-merkittyä, näkyvää varoitusvaatetusta. Vuosaaren suljetulla satama-alueella käytetään suojakypärää (CE EN 397), silloin kun alueella on putoavien esineiden vaara.

Lastinkäsittely

Purkavien ja lastaavien alusten ja varastojen välinen alue on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki muu liikenne kyseisillä alueilla on kielletty.

Aluevalvonta

Vuosaaren suljetulla satama-alueella on käytössä alueen kattava tallentava kamera- ja videovalvontajärjestelmä ja säännöllinen kiertovartiointi. Satama-alueen valvonta hoidetaan Port Infosta.
Port Info, 24 h/vrk puh. +358 9 310 33 794

Turvallisuus terminaalialueilla

Terminaalialueiden turvallisuudesta ja liikkumisesta ko. alueilla vastaavat kyseisten terminaalien operaattorit.

Lisätietoja:
liikennepäällikkö, puh. +358 9 310 33844
terminaalipäällikkö, puh. +358 9 310 33679

Port Info palvelee 24 h/vrk puh. +358 9 310 33 794.