Södra hamnen – Stockholmstrafiken fortsätter ända till 2030

I och med centraliseringsprogrammet flyttas den nuvarande Sverigetrafiken från Södra hamnen till Skatudden och Hamnen avstår till största delen från Södra hamnen. Detta innebär möjligheter för staden att förnya Södra hamnens område till en del av det offentliga stadsrummet. Planerna genomförs i samarbete med Helsingfors stad och genomförandets skeden har planerats så att det är möjligt att bygga Arkitektur- och designmuseet i Södra hamnen.

I Södra hamnen rivs Magasinsterminalen och Hamnen överlämnar Olympiaterminalen och Hamnhuset till staden för nytt bruk i slutet av utvecklingsprogramperioden. Fram till dess betjänar Södra hamnen Stockholms färjetrafik som tidigare.

Behoven av internationell kryssnings- och eventuell snabbgående färjetrafik beaktas dock även vid framtida markanvändning.

Efter att utvecklingsprogrammet är genomfört fungerar Södra hamnen som en hamn för små och medelstora kryssningsfartyg.

Södra hamnen förbereds för att tillfälligt ta hand om S:t Petersburgstrafiken i mitten av 2020-talet medan den nya Västra terminal 1 byggs i Västra hamnen. För att betjäna S:t Petersburgslinjen byggs en tillfällig lokal vid Magasinskajen.
 

Stockholmstrafiken fortsätter på Södra hamnen ända till 2030.