Fartygsrutten mellan Nordsjö och Muuga effektiviseras: en ny dubbelramp blev färdig i Nordsjö hamn

Nyheter

Helsingfors Hamn Ab får en ny växelnummer

Nyheter

Trafikbegränsningar på gatuområdena invid Salutorget och Esplanaderna under valborg

Trafikförbindelser

Vesa Marttinen har valts till direktör för fraktverksamheten vid Helsingfors Hamn

Nyheter

Säsongen för den internationella kryssningsturismen i Helsingfors börjar 15.4

Nyheter

Spårvagnstrafiken på Busholmen ersätts med bussar 6–10.3

Trafikförbindelser

Rivningen av Magasinsterminalen påbörjas

Nyheter

År 2022 – Fraktrekord i Helsingfors hamnar

Nyheter

Taksi Helsinki och Lähitaksi fortsätter som taxiföretag med avtal med Helsingfors Hamn

Nyheter

Passagerarterminalernas öppethålliningstider julen 2022

Nyheter