Nyckeltal

 

M €

2019 2020 2021

Omsättning

95,6 67,2 68,8

Investeringar

11,7 23,8 18,0

Balansomslutning

504,0 489,9 442,0

 

Nyckeltal

2019 2020 2021

Ändring i omsättningen, %

-1,1 -29,6 2,5

Omsättning/årsverke, 1000 €

212 -31 -99

Avkastning på investerat kapital, %

3,9

-0,5

-1,7

Soliditet,  %

66,6 65,4 68,2