Taksi Helsinki och Lähitaksi fortsätter som taxiföretag med avtal med Helsingfors Hamn

28.12.2022
Nyheter

Helsingfors Hamn Ab förnyade konkurrensutsättningen av sina taxitjänster för att dygnet runt vid sina terminaler säkerställa pålitliga och trygga anslutningar av hög kvalitet med taxitrafiken. Taksi Helsinki och Lähitaksi fortsätter som valda avtalsföretag. Därtill utvidgas samarbetet mellan Hamnen och Taxi Point i Västra hamnen och vid terminalen på Skatudden. Taxi Point är inriktad på infrastruktur och att dirigera taxitrafiken. 

Det kommer många passagerare samtidigt till terminalerna när fartygen anländer till Helsingfors och efterfrågan på taxitjänster är stor. Samarbetet mellan Taxi Point och Hamnen är ägnat att anpassa efterfrågan och utbudet på taxibilar. Taxi Point svarar för den logistiska operationen av avtalstaxibilarna vid Skatuddens terminal och Västra terminalen 2. Trafikarrangemangen för taxibilarna vid terminalerna förblir oförändrade och avtalstaxibilarna vid vardera terminalen använder en gemensam taxifil på samma sätt som tidigare. 

Taksikartat
Avtalstaxibilarna vid Skatuddsterminalen och Västra terminalen 2 använder en gemensam taxifil (den grönä filen).

Tillgängligheten på taxibilar, en trygg och pålitlig servicenivå samt tydlig prissättning är en viktig del av båtpassagernas utomordentliga reseupplevelse. Avtalstaxibilarna uppger alltid sina priser och använder utsläppssnåla bilar. Chaufförerna är språkkunniga. Avtalsarrangemanget är för att säkerställa att det finns taxibilar vid terminalerna även på nätterna och under rusningstid.