Reklamfinansierade laddningsstationer för elbilar till Helsingfors Hamn

09.06.2022
Nyheter
Bilar och en laddningsstation för elbilar framför Skatuddsterminalen.

I närheten av Skatudden och Olympiaterminalen har man satt upp reklamfinansierade laddningsstationer för elbilar. Att bygga ut laddningsnätverket för elbilar särskilt i städernas centrumområden spelar en central roll för elektrifieringen av privatbilismen. Reklamfinansierade laddningsstationerna för elbilar som man installerat i terminalerna hör till Clear Channels Smart City-produkter.

År 2021 var 30 % av fordonen som registrerades för första gången laddningsbara hybrid- eller batterielbilar. Deras antal förväntas växa ytterligare. Helsingfors Hamn har i samarbete med sin reklamsamarbetspartner Clear Channel jobbat för att främja hållbar utveckling och förverkliga smarta städer för att göra livet enklare för invånarna. De nya laddningsstationerna finns på Skatuddens och Olympiaterminalens parkeringsområden.

– Vi erbjuder laddningsstationer för elbilar åt resenärer och stadsbor som sköter sina ärenden i närheten. Samarbetet mellan Clear Channel och Helsingfors Hamn omfattar också ett mer ekologiskt och smidigt resande, eftersom tillräckliga laddningsmöjligheter för elbilar främjar ett fungerande centrum och bidrar till att klimatmålen uppnås”, konstaterar Lassi Tolonen, produkt- och utvecklingsdirektör för Clear Channel.

Reklamskärm placerat framför Skattuddsterminalen.

Reklamskärmarna som placerats utomhus når passagerarna i terminalen, invånarna i området och andra stadsbor. Det centrala läget på stadens livligaste platser möjliggör en stor synlighet för annonsörerna.

Helsingfors Hamn deltar också i att utveckla Helsingfors till världens bäst fungerande stad och hamnens egen strävan är att utvecklas till världens bäst fungerande hamn. 

– Helsingfors Hamn betjänar huvudstadsregionens och hela landets näringsliv och välbefinnande. Att ha goda relationer till invånarna i närheten av våra hamnområden är också något vi värdesätter högt, och förutom åt våra resenärer vill vi erbjuda tjänster för helsingforsborna, berättar Marika Pauli, chef för passagerartjänster och fastighetsutveckling.

Samarbetet mellan Clear Channel och Helsingfors Hamn stödjer också ett mer ekologiskt och smidigt resande. Dessutom kan de digitala skärmarna vägleda resenärer och personer som rör sig på området.

Mer information: 
Lassi Tolonen, Produkt- och utvecklingsdirektör, Clear Channel
lassi.tolonen(at)clearchannel.fi
+358 40 523 0041