Helsingfors Hamn koldioxidneutral redan år 2030

09.06.2022
Nyheter

Helsingfors Hamn deltar i gemensamma arbete att stoppa klimatförändringen. Hamnens viktigaste verktyg i det arbetet är programmet för koldioxidneutralitet, som togs i bruk år 2019. I mars godkände Hamnens styrelse en ännu mer intensiv takt för programmet, vilket innebär att målen för de egna utsläppen och fartygsutsläppen tidigarelades med fem år. 

Helsingfors Hamn har åtagit sig att främja klimatvänlig utrikeshandel samt ansvarsfull turism. Hamnen effektiverar ständigt den egna verksamhetens miljöeffektivitet och har även en kraftig inverkan i att dämpa verksamhetsmiljöns miljöpåverkan. 

Målen för hamnbolagets egna utsläpp och fartygsutsläppen tidigarelades till år 2030. Vilka åtgärder kan användas för att intensifiera takten?
– Vi minimerar vår energiförbrukning genom att modernisera uppvärmningen, gå över till LED-belysning och öka användningen av självproducerad solenergi, berättar Andreas Slotte, chef för Helsingfors Hamns hållbara utveckling. 
– Därutöver skaffar vi den energi vi behöver från koldioxidfria källor. Genom våra upphandlingar påverkar vi minskningen av underleverantörernas koldioxidavtryck.   

– Inom fartygstrafiken har ändringarna till det bättre varit omfattande, särskilt i och med att nya fartyg tagits i bruk. Dessutom har Helsingfors Hamn under de senaste åren tagit i bruk landström i flera hamnar, och beredskapen för landström kommer också att utvidgas mer under de kommande åren. Landström minskar utsläppen väsentligt medan fartyget är i hamnen, berättar Slotte.
– Vi möjliggör även tillgången till alternativa bränslen och fortsätter förstås att utveckla vårt miljörabattprogram som riktar sig till fartygen.

Varför är målet för koldioxidneutralitet för tung trafik och arbetsmaskintrafik fortfarande satt till år 2035?
– Åtgärderna för att minska utsläppen från tung trafik är fortfarande osäkra såväl nationellt som globalt. Elektrifiering och alternativa bränslen är nog på gång också inom den tunga trafiken, men vi kan ännu inte rita en klar vägkarta när det kommer till tidtabeller och användningsområden. Vi kommer dock att intensifiera takten för koldioxidneutralitetsmålen även inom dessa områden direkt när det ser ut att vara möjligt.

Kort om hamnens mål för att bli koldioxidneutral
•    Fartygsutsläppen minskas med 25 procent före 2030.
•    Utsläppen från tung trafik minskas med 60 procent före år 2035.
•    Utsläppen från arbetsmaskinerna i hamnområdena minskas med 60 procent före år 2035.
•    Helsingfors Hamn är fullständigt koldioxidneutral när det gäller sina egna utsläpp senast år 2030.