Helsingfors Hamn Ab utnämner Kaj Takolander till direktör för passageraraffärsenheten

23.03.2022
Nyheter
Kaj Takolander, matkustajaliiketoiminnan johtaja.

Kaj Takolander (EM) har utsetts till direktör för passageraraffärsenheten och medlem av Helsingfors Hamn Ab:s ledningsgrupp. Takolander har senast arbetat som försäljningsdirektör på Viking Line Abp. Han har tidigare fungerat bl.a. som marknadsdirektör på Viking Line och direktör för passagerarverksamheten på Finnlines Abp.

– Jag upplever att jag har mycket att ge tack vare min långa erfarenhet inom resebranschen, rederinäringen och det ekosystem som fungerar kring dessa. Hamnen är den livligaste passagerarhamnen i Europa och står just nu inför en stor, flerdimensionell och utmanande utvecklingsfas. I detta uppdrag har jag möjligheter att påverka utvecklingen, inget kan vara intressantare och mer stimulerande än det, intygar Takolander, full av entusiasm.

– Linjedragningarna är gjorda och besluten fattade, nu ska de verkställas. Jag brinner av iver! Den operativa verksamheten i hamnen är i säkra händer, mitt jobb innefattar både dagligt operativt arbete och dessutom det stora utvecklingsprojektet. Det känns toppen! Jag har samarbetat med organisationen redan i flera år, så den är bekant för mig och jag har följt med dess stora utveckling under de senaste åren.

Direktören för passageraraffärsenheten ansvarar för passagerarhamnarnas operativa verksamhet och säkerhet samt för utvecklandet av kundupplevelsen och -servicen. Uppdraget innehåller ett nära engagemang i Hamnens utvecklingsprogram 2030, som innebär en omstrukturering av verksamheten och nya trafikarrangemang i stadens centrala delar. 

– Vi får genom Takolander en utvecklingsinriktad och driven direktör med sinne för affärsledarskap och en gedigen branscherfarenhet. Det känns fint att få samarbeta i samma team, glädjer sig Ville Haapasaari, vd för Helsingfors Hamn Ab.  

Takolander inleder arbetet i mitten av maj. 
 
Mer info: 
Helsingfors Hamns mediadesk,+358 40 5065280