Avainluvut

 

M €

2018 2019 2020

Liikevaihto

96,6 95,6 67,2

Investoinnit

15,2 11,7 23,8

Taseen loppusumma

522,8 504,0 489,9

 

Tunnusluvut

2018 2019 2020

Liikevaihdon muutos %

1,7 -1,1 -29,6

Liikevaihto/hlötyövuosi, 1000 €

640 1050 800

Sijoitetun pääoman tuotto %

4,4 1)

3,9

-0,5

Omavaraisuusaste %

63,6 66,6 65,4

1) Kertaluonteisilla erillä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto

Tutustu Helsingin Sataman vuosikertomukseen 2020