Ympäristöyhteistyö

Maamme ykkössatamana haluamme olla alamme edelläkävijä ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja yhteistyöhön päättäjien vaikuttajien ja viranomaisten kanssa.

Ympäristöyhteistyötä teemme niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Olemme mukana lukuisissa erilaisissa tutkimushankkeissa sekä Itämeren satamien ympäristöryhmässä, Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaasteessa, Satamaliiton ympäristötyöryhmässä ja useissa Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun ympäristöfoorumeissa. Helsingin Satama tekee aktiivista yhteistyötä myös kaupunginosayhdistysten kanssa.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme ja seuraamaan toimintaamme:

Itämerihaaste

Helsingin Satama on aktiivinen toimija Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien 2008 käynnistämässä Itämerihaasteessa. Kampanjassa kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi ja haastoivat yhteistyöhön mukaan laajasti Itämerellä toimivia tahoja.

Itämerihaaste on toimintamuotona ainutlaatuinen. Sen ytimen muodostavat paikallisella tasolla ja organisaatioiden omassa toiminnassa tehtävät konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet, jotka ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. Haaste tarjoaa verkostossa oleville kumppaneilleen myös mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä, oppia uusia toimintamalleja ja rakentaa siltoja erilaisten toimintakulttuurien välillä.

Vuonna 2016 Helsingin Satama otti käyttöön yhtenä Itämerihaasteen toimenpiteenään uuden hintakannustimen, jolla halutaan tehostaa etenkin risteilyalusten jätevesien jättämistä satamaan. Nyt alus, joka jättää satamaan jätevettä saa 20 % alennuksen kiinteiden ja öljyisten jätteiden jätemaksusta. Kannustin näyttää myös toimivan: lähes 90 % kansainvälisistä risteilylaivoista jätti jätevettä Helsingin sataman laitureilla risteilykaudella 2016.

Lisätietoja: http://www.itamerihaaste.net/

Suomen Satamaliitto

Suomen Satamaliitto ry on vuonna 1923 perustettu toimialajärjestö, joka haluaa parantaa satamien toimintaedellytyksiä tuomalla päättäjien tietoon satamien näkemyksiä sekä Suomessa että Euroopassa. Satamaliitto on edustettuna monissa satamien, meriliikenteen ja liikennepolitikan kysymyksiä käsittelevissä toimielimissä.

Helsingin Satama Oy on Satamaliiton jäsenyhteisö ja meillä on edustus Satamaliiton kaikissa työryhmissä, ympäristötyöryhmässä, satamaturvallisuustyöryhmässä sekä raideasioiden ryhmässä.

Lisätietoja: http://www.finnports.com/fin/

Baltic Port Organization (BPO)

Järjestön päätavoite on parantaa Itämeren alueen merenkulkuliikenteen kilpailukykyä nostamalla satamien tehokkuutta, markkinoimalla Baltian aluetta logistiikan strategisena keskuksena sekä kehittämällä satamien ja muiden liikennekeskusten välistä infrastruktuuria. Helsingin Satama kuuluu BPO:n Environment Working Group -työryhmään.

Lisätietoja: http://www.bpoports.com/about.html

European Sea Ports Organisation (ESPO)

European Sea Ports Organization -järjestössä (ESPO), joka edustaa Euroopan merisatamia ja tuo satamien näkemykset EU:n päätöksentekoon.  Suomen Satamaliitto on järjestön jäsen, ja vahvasti mukana vaikuttamassa mm. EU:n satamapalvelulain, alusjätedirektiiviin, raidesääntelyn ja satamien turvallisuussääntelyn valmistelussa. 

Lisätietoja: http://www.espo.be/

Green Cruise Port

Helsingin Satama on mukana keväällä 2016 alkaneessa komivuotisessa Interreg-hankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä Itämeren alueesta innovatiivisempi ja kestävämpi risteilyturismin näkökulmasta sekä parantaa toimijoiden välistä kommunikaatiota.

Lisätietoja: http://www.greencruiseport.eu