Rahtiliiketoimintajohtaja

Helsingin satama on Suomen ulkomaankaupan ja matkustajaliikenteen pääsatama. Helsingin Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle ja rahtiliikenteelle sekä kehittää satamatoimintaa ja sitä tukevia palveluita yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Tuomme ihmiset ja tavarat yhteen vauhdittaaksemme kestävää kasvua. Tuloksellisuus, vastuullisuus ja yhteistyö ohjaavat kaikkea toimintaamme. Olemme käynnistäneet yhden suurimmista kehitysaskeleistamme, 10 vuotta kestävän kehittämisohjelman, jossa keskustasatamien toimintoja keskitetään ja Länsisatamaa kehitetään. 

Nykyisen rahtiliiketoimintajohtajan siirtyessä muihin haasteisiin haemme Helsingin satamalle työkaveriksi ja johtoryhmän jäseneksi Sinua, logistiikan liiketoiminnan johtamisen kokenut ja näkemyksellinen

rahtiliiketoimintajohtaja

Tehtävänäsi on johtaa rahtiliikenteen tulosvastuullista yksikköä, joka vastaa Helsingin sataman tavaraliikenteeseen liittyvästä liiketoiminnasta sekä pääasiallisessa rahtisatamassamme Vuosaaressa, että myös keskustasatamissa. Liiketoiminnan ytimessä on toimiva palvelujen kokonaisuus satamassa ja eri toimijoiden liiketoimintojen yhteensovittaminen siten, että logistinen konsepti on houkutteleva, vastuullinen ja toimiva erilaisille logistisille ratkaisuille ja tavaravirroille. Kaikkiaan Helsingin satamien kautta kulki tavaraa vuonna 2022 yhteensä 14,6 miljoonaa tonnia. Vastuullasi on oman yksikkösi liikevaihto ja tuloksellisuus, operatiivinen toiminta ja turvallisuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä yksikkösi osaamisen johtaminen ja kehittäminen. Olet Helsingin sataman johtoryhmän jäsen ja osallistut siten koko yhtiön johtamiseen ja kehittämiseen. Raportoit tehtävässäsi toimitusjohtajalle.

Menestyäksesi tehtävässä odotamme Sinulta

–  Vahvaa kokemusta ja osaamista liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä strategian mukaisesti
–  Näkemyksellistä ja kehittävää otetta liittyen ympäristökysymyksiin ja digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassa
–  Kattavaa johtamiskokemusta, johon liittyy sekä operatiivisen toiminnan johtaminen, johtoryhmässä toimiminen, että valmentava ote omassa johtamisessa
–  Kokemusta monipuolisista sidosryhmistä, asiakaslähtöisyyttä, kaupallista ajattelua ja myyntihenkisyyttä yhdistettynä vahvoihin neuvottelu- ja yhteistyötaitoihin
–  Laajaa kokemusta logistiikasta ja ymmärrystä logistiikkaketjuista, mieluiten kansainvälisestä kontekstista. Satamatoimintojen ja merikuljetusten erityisosaaminen on eduksi
– Näyttöjä menestyksekkäästä kehityshankkeiden johtamisesta
– Kykyä toimia rakentavana työyhteisön jäsenenä, ratkaisukeskeisyyttä ja resilienssiä asioiden pitkäjänteisessä edistämisessä.

Odotamme Sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kykyä kommunikoida sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden olla kehittämässä Suomen johtavan ulkomaankaupan yleissataman toimintaa edelleen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Helsingin satama on käynnistänyt mittavan koko vuosikymmenen kestävän kehittämisohjelman satamatoimintojen uudelleenjärjestämiseksi. Siihen kuuluu sekä Länsisataman laajentaminen ja liikenneyhteyksiin investoiminen, että Vuosaaren laajennuksen suunnittelu vastaamaan tavaraliikenteen tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Helsingin sataman tavoitteena on myös olla oman toiminnan osalta hiilineutraali 2025 ja samaan aikaan kasvattaa kädenjälkeä päästöjen vähentämisessä niin alusliikenteen kuin maapuolella tapahtuvien toimintojen osalta. Rahtiliiketoiminnan johtajana olet keskeisessä roolissa näiden hankkeiden johtamisessa.

Kiinnostuitko?

–  Jätä hakemuksesi täyttämällä hakemuslomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan hakemuksesi sekä CV:si 5.2.2023 mennessä.
–  Lisätietoja tehtävästä antavat toimitusjohtaja Ville Haapasaari, 23.1. 13–14:30 ja 2.2. 15:00–16:00, puh. 040 709 8798 ja MPS-konsultti Jaana Jaatinen, puh. 020 746 9690.
– Voit lukea lisää Helsingin Sataman tavaraliikenteestä täältä sekä tutustua sähköiseen esitteeseemme.

Rekrytointi toteutetaan yhteistyössä MPS-Yhtiöiden kanssa.

Jätä hakemuksesi täällä.