Hiilineutraali satama

Hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen ja sen myötä maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen on ihmiskunnan yhteinen, globaali tavoite. Helsingin Satama on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin kanssa toteuttamaan Hiilineutraalin Helsingin vuoteen 2035 mennessä. 

Helsingin Sataman oma tavoite on 100 % hiilineutraali satamatoiminta vuoteen 2035 mennessä. Avainasemassa ovat energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö. Ympäristön kannalta on keskeistä, kuinka energiaa tuotetaan ja kuinka paljon sitä käytetään.

Tavoitteeseen pääsemiseksi satamassa laadittiin 2019 Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelma. Sen toimenpiteillä satama-alueen päästöt laskevat 32% verrattuna vuoteen 2015, ja Helsingin Satama Oy on 100% hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

CO2 päästöjakauma Helsingin satamassa 2018

Ohjelma on jaoteltu neljään osaan eri hiilidioksidipäästölähteiden mukaan: Sataman omat päästöt, työkoneiden päästöt, kumipyöräliikenteen päästöt sekä alusliikenteen päästöt. Toimenpiteitä on listattu jokaisen eri kategorian alle yhteensä 50. Eniten toimenpiteitä on suunniteltu omien päästöjen vähentämiseksi ja aluspäästöjen vähentämiseksi.

Helsingin Sataman oma tavoite on 100 % hiilineutraali satamatoiminta vuoteen 2035 mennessä.

Helsingin Satama Oy:n omat edustavatkin vain pientä osaa satama-alueen hiilidioksidipäästöistä, niihinkin puututaan tosissaan. Sataman tavoitteena onkin vähentää huomattavasti omaa energiankulutustaan ja jäljelle jäävä kulutettava energia hankitaan hiilivapaista energianlähteistä. Päästökompensointi on viimein vaihtoehto hiilineutraaliuteen pyrkimisessä.

Pääosa yhtiön energiankulutuksesta syntyy aluevalaistuksesta sekä kiinteistöjen lämmityksestä. Energiankulutusta pienennetään edelleen mm. siirtymällä LED valaistukseen, tehostamalla lämmön kierrätystä ja talteenottoa, kiinteistöjen resurssitehokkuutta parantamalla, lisäämällä omaa aurinkoenergian talteenottoa ja hyödyntämällä tehokkaammin merivettä jäähdytyksessä ja lämmityksessä.  Suurin osa suunnitelluista päästövähennystoimenpiteistä tehdään seuraavan viiden vuoden aikana.

Muihin päästölähteisiin, kuten alusliikenteeseen, kumipyöräliikenteeseen tai työkoneisiin satama vaikuttaa ohjaavasti esimerkiksi tarjoamalla kannustimia vähäpäästöisille tai hiilivapaille vaihtoehdoille. 

Hiilineutraali Satama 2035 manifesti