Hiilineutraali Helsingin Satama 2035 -manifesti

Tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi:

Aluspäästöjä vähennetään 25 prosenttia.
› Maasähkövalmius yhdeksälle laituripaikalle
› Vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden mahdollistaminen Helsingin satamissa
› Aluksille suunnatun ympäristöalennusohjelman kehittämistyön jatkaminen

Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 prosenttia.
› Kuljetuskaluston satamassa käyttämän ajan minimointi
› Vähäpäästöisille autoille tarkoitettujen kannustimien käyttöönotto

Satama-alueiden työkoneiden päästöjen vähentäminen 60 prosenttia.
› Sähköisen työkoneinfrastruktuurin mahdollistaminen
› Biopolttoaineiden käyttöön kannustaminen 

Helsingin Satama on hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2035 mennessä.
› Sataman energiankulutuksen minimointi lämmityksen modernisoinnilla, LED-valaistuksella sekä aurinkovoiman käytön lisäämisellä
› Tarvittavan energian hankkiminen hiilivapaista lähteistä
› Vaikuttaminen aliurakoitsijoiden hiilijalanjäljen pienenemiseen hankintojen kautta

 

 

CO2-vapaata sähköä kulutusvuodelle 2020