Tallinnan laivaliikenteen keskittäminen Länsisatamaan etenee

12.10.2022
Uutiset
Länsiterminaali 1 julkisivu.
Helsingin Länsiterminaali 1 valmistui alun perin satamamakasiiniksi vuonna 1939. Se sai uuden elämän matkustajaterminaalina 1990-luvun puolivälissä. Nyt rakennus on elinkaarensa päässä. 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 11.10.2022 Länsisataman Terminaali 1:n asemakaavaa*, ja asetti muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä, mikäli ei ilmene aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

”Kaavaratkaisu edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden sekä satamatoimintojen keskittämisen toteutumista. Tallinnan laivaliikenteen keskittäminen Länsisatamaan on mahdollista vasta kun Terminaali 1 on uudistettu sekä satamatunneli rakennettu”, Helsingin Sataman teknisten palveluiden johtaja Pekka Hellström avaa Sataman kehittämisohjelmaa**. 

”Samalla siis Länsiterminaali 1:n uudet järjestelyt ovat myös Eteläsataman Makasiinirannan sekä Katajanokan kehityksen edellytys.”

Länsisataman asemakaavan muutos koskee satama- ja katualuetta, joka sijaitsee Tyynenmerenkadun ja Jätkäsaarenlaiturin välissä. Alueelle on suunnitteilla uusi terminaalirakennus nykyisen Länsiterminaali 1:n tilalle sekä sataman saatto-, odotus- ja jalankulkualueita.

Satamatunnelin ajoramppi sijoittuu kokonaan terminaalirakennuksen alle.  Alueelle on esitetty rakennusoikeutta 37 000 kem2 sekä 600 autopaikkaa. Asemakaava mahdollistaa uuteen terminaalirakennukseen toteutettavaksi terminaalitilojen lisäksi liike-, toimisto- ja pysäköintitilaa.

Kaavaratkaisun myötä uudelle terminaalille on mahdollista toteuttaa entistä parempia ja monipuolisempia palveluja, ja satamaliikenne voidaan sovittaa yhteen satamatunnelin rakentamisen eri vaiheisiin. Liikenne- ja lähtöselvitystoiminnot voidaan toteuttaa sujuviksi mahdollistamaan erinomaisen matkustajakokemuksen sataman kehittämisen eri vaiheissa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää Helsingin kaupunginvaltuusto arviolta keväällä 2023.

* Asemakaava on maankäytön suunnittelun yksityiskohtaisin kaava. Siinä määritellään yksityiskohtaisesti tietyn alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. 

**Helsingin Sataman kehittämisohjelma: Helsingin kaupunginvaltuusto teki 3.2.2021 periaatepäätöksen satamatoimintojen keskittämisestä. Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne keskitetään Länsisatamaan, minkä seurauksena nykyisen kaltainen matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamassa tulee lisääntymään. Helsingin Satama on käynnistänyt kehittämisohjelman mm. Länsisatamassa tarvittavien järjestelyjen toteuttamiseksi. 

Lue lisää Helsingin Sataman kehittämisohjelmasta.