Sataman kehittämisohjelma sai vihreää valoa

18.01.2022
Uutiset
Kehittämisohjelma: näin satama ja kaupunki kehittyvät.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjelman kokouksessaan 17.1.2022.

Helsingin Satama on laatinut lähes kymmenvuotisen kehittämisohjelman vuonna kesällä 2020 julkistetun skenaarioselvityksen pohjalta. Kehittämisohjelman myötä Tallinnaan suuntautuva matkustajalaivaliikenne keskitetään Länsisatamaan ja Tukholman liikenne Katajanokalle. Toimintojen järjestelyihin sisältyy alue- ja terminaalimuutoksia Länsisatamassa ja Katajanokalla sekä Satamatunnelin rakentaminen Länsisatamasta Länsiväylälle. 

Kehittämisohjelma noudattaa lokakuussa 2021 julkaistua Helsingin kaupunkistrategiaa ja on kokonaisuudessaan jatkoa kaupunginvaltuuston 3.2.2021 tekemälle periaatepäätökselle. Kehittämisohjelma on myös kaupunginhallituksen helmikuussa 2021 tekemän täytäntöönpanopäätöksen mukainen. 

Kehittämisohjelma koostuu useista toisiinsa toiminnallisesti liittyvistä muutoksista, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Järjestelyt yhdessä paikassa vaikuttavat järjestelyihin toisaalla. Tämän vuoksi myös toteutus on tehtävä tietyssä järjestyksessä. 

Ensimmäiseksi toteutettavat osat ovat Länsisataman aluejärjestelyt, vanhan terminaali 1:n uusiminen ja satamatunnelin toteuttaminen Tallinnan liikenteen keskittämistä varten. Seuraavaksi toteutukseen tulevat Katajanokan satamajärjestelyt, jotta Tukholman liikenne voidaan keskittää sinne. Vasta edellisten toteuduttua voidaan siirtyä viimeiseen vaiheeseen, joka on Eteläsataman aluejärjestelyt satama-alueen pienentämiseksi.

Helsingin Satama Oy:n investointikokonaisuus on taloudellisesti kannattava, se luo satamatoiminnalle kasvun edellytykset ja sen vaikutukset yhtiön talouteen ovat positiiviset. Kokonaisuus rahoitetaan yhtiön liiketoiminnalla. Ohjelmainvestoinnit 2022–2030 ovat noin 560 M€.

"Helsinki on koko Suomen talouden tärkein moottori ja satama on hyvin keskeinen ja tärkeä osa sitä. Kaupungin yhteisenä tavoitteena on sataman toimintaedellytysten turvaaminen sekä kehittäminen yhä toimivammaksi kokonaisuudeksi – samalla sataman kehittäminen kytkeytyy merkittävällä tavalla koko kaupungin kehittämiseen. Tavoitteena on, että uudelleenjärjestelyiden lopputuloksena on entistä elinvoimaisempi, viihtyisämpi ja toimivampi Helsinki", toteaa pormestari Juhana Vartiainen

Nyt tehty päätös on periaatepäätös ohjelman toteuttamisesta ja käynnistää hankkeen, jolloin monet yksityiskohdat tarkentuvat. Helsingin Sataman kehittämisohjelmaan liittyy useita kaavoituksellisesti ja liikenteellisesti ja aikataulun kannalta ratkaistavia asioita, joten myös kaupungin sisäinen koordinaatio asian tiimoilta on erittäin tärkeää.

"Voimme olla erittäin tyytyväisiä, että voimme edetä tämän hankkeen toteuttamiseen. Se tarjoaa selvän kehittämisnäkymän sekä meille että varustamoille. Samalla saadaan yhtiön kannalta turvattua liiketoiminnan kasvu ja sujuvoitettua keskustan ajoneuvoliikennettä", toteaa Ville Haapasaari, Helsingin Sataman toimitusjohtaja.

Kehittämisohjelman pohjaksi valittu keskittämisskenaario on ympäristövaikutuksiltaan kartoitetuista skenaarioista arvioitu positiivisimmaksi. Helsingin sataman tavoite on olla oman toiminnan osalta hiilineutraali viimeistään 2035 ja satama pyrkii oman Hiilineutraalisatama 2035-ohjelman mukaisesti minimoimaan myös muut kun omat CO2-päästöt satama-alueilla. Helsingin Sataman ympäristöluvat mahdollistavat lupaehtojen mukaisen satamatoiminnan.

Lue lisää kehittämisohjelmasta Helsingin Sataman nettisivuilla.

Lisätiedot:
Helsingin Satama mediadesk, sähköposti: [email protected], puh. 040 5065280