Neljä satamaa sopivat maasähkön tarjoamisesta aluksille

09.09.2016
Uutiset
Maasähkösopimus aluksille


Helsingin, Tallinnan, Tukholman ja Turun satamat allekirjoittivat 9. syyskuuta MOU:n (memorandum of understanding), jossa sovitaan yhteisistä maasähkön tarjoamiseen liittyvistä periaatteista. Tavoitteena on aktiivisesti pienentää merenkulkualan haitallisia ympäristövaikutuksia.

Matkustajasatamat Helsingissä, Tallinnassa, Tukholmassa ja Turussa sijaitsevat kaupunkien keskustassa arvokkailla alueilla. Asuinalueita rakennetaan yhä lähemmäs satamia. Melu, tärinä ja alusten muut päästöt kuitenkin haittaavat nykyisiä ja tulevia asuin- ja työpaikka-alueita. MOU:n allekirjoittajat pitävät maasähkön käyttöä alusten laiturissa ollessa yhtenä mahdollisuutena vähentää tai jopa kokonaan poistaa näitä meriliikenteen negatiivisia vaikutuksia.

Tallinnan, Helsingin, Tukholman ja Turun satamien yhteiset menettelytavat:

  1. Satamat tarjoavat uusissa maasähkökytkennöissä 11 kV ja 50 Hz sähköä.
  2. Osapuolet yhdessä rohkaisevat muita satamia ja varustamoja mukaan seuraamaan tätä mallia ja suosituksia, jotka koskevat maasähkön standardeja.
  3. Osapuolet jatkavat työtä satamatoimintojen ja merenkulkualan ympäristövaikutusten minimoimiseksi Itämerellä.

Aiepöytäkirja allekirjoitettiin Baltic Ports Organisaation (BPO) 25-vuotisjuhlakonferenssissa Helsingissä.

Lisätiedot:

Helsingin Satama Oy, toimitusjohtaja Kimmo Mäki
puh. (09) 310 33500