Mitä Keskittämisskenaario Helsingin Satamalle tarkoittaisi?

29.01.2021
Uutiset

Helsingin Satama laatima skenaariotyö Helsingin satamien toimintojen sijoittumisen vaikutuksista sataman liiketoimintaan ja Helsingin kaupungin maailman toimivin kaupunki -vision toteutumiseen valmistui kesällä 2020. Siinä tarkasteltiin kolmea eri vuoteen 2040 ulottuvaa vaihtoehtoa liikenne- ja matkustusennusteiden, asiakasnäkemyksien, investointitarpeiden ja teknologisen kehityksen näkökulmasta.

Kaupungin ja Sataman yhteisessä ja laaja-alaisessa valmistelussa päädyttiin keskustasatamien keskittämisvaihtoehtoon.

  • Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne keskitetään Länsisatamaan.
  • Ruotsinlaivat kulkevat jatkossa yksinomaan Katajanokan kautta. 
  • Olympiaterminaalista ja Satamatalosta luovutaan, mikä vapauttaa suurimman osan Eteläsatamaa kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. 
  • Länsisatamasta Länsiväylälle rakennetaan Satamatunneli, joka mahdollistaa Länsisataman liikenteen kasvattamisen ja sujuvan yhteyden satamaliikenteelle. Se helpottaa myös Jätkäsaaren liikenneruuhkia.
     

Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa  on Helsingin Kaupunginvaltuuston käsittelyssä 3.2.2021.

Helsingin kaupunginhallituksen päätöstiedote 25.01.2021

Helsingin kaupunginvaltuuston esityslista 3.2.2021

Lue lisää skenaarioista