Matkustajien kulkutapoja satamiin selvitetään

07.09.2022
Uutiset

Helsingin Satama ja HSL tutkivat mistä, ja millä kulkutavoilla matkustajat saapuvat satamaan. Taloustutkimus Oy tekee matkustajahaastatteluja kaikissa Helsingin matkustajasatamissa 13.9 – 11.10.2022. 

Haastattelijat liikkuvat sekä avoimella että suljetulla satama-alueella, ja haastattelevat sekä jalka- että henkilöautomatkustajia. Tutkimuksesta saadaan hyödyllistä tietoa siitä, miten ja miksi jokin kulkutapa on valittu ja tulokset auttavat kehittämään liikennesuunnittelua sekä seudullisesti että paikallisesti.