Helsingin Satamassa jätteet kerätään vähäpäästöisellä kalustolla

31.10.2022
Uutiset

Helsingin Satamassa kiinteiden jätteiden jätehuollosta on vastannut lokakuun 2022 alusta uusi palveluntarjoaja Urbaser Oy. Ensimmäistä kertaa kaluston vähäpäästöisyys nostettiin mukaan kilpailutuksen laatukriteereihin.

Urbaser Oy:n logo.

– Helsingin Satama kilpailutti kiinteistöjen sekä satamissa vierailevien alusten jätehuollon, kiinteät jätteet ja öljyiset nesteet erikseen. Urbaser on kiinteiden jätteiden osalta uusi palveluntarjoajamme. Öljyisten nesteiden osalta yhteistyökumppanimme jatkaa Fortum Waste Solutions Oy, kertoo Helsingin Sataman Cruice and Service Development Manager Jukka Haarni. 

Hinnan lisäksi kilpailutuksessa oli merkittävässä roolissa laatukriteerit. Ensimmäistä kertaa niihin kuului myös jätehuoltoyrityksen kaluston vähäpäästöisyys. 

– Hiilineutraaliusohjelmaamme liittyy tiiviisti yhteistyö palveluntarjoajien kanssa ja päästöjen vähentämiseen halusimme erityisesti kannustaa. Jätehuollon kilpailutuksen alussa emme olleet varmoja pystyvätkö tarjoajat saamaan täydet pisteet ympäristöystävällisyydestä. Kuitenkin viisi tarjousta kuudesta sai täydet pisteet, voittaneet tarjoukset näiden mukana, Haarni iloitsee.

Lokakuun alusta lähtien Satamalle osoitettu jätehuoltokalusto on ollut 100 % sähköistä tai uusiutuvista raaka-aineista käyttövoimansa saavaa.

Valkoinen jäteauto.
Pian Urbaserin vähäpäästöiset, kaasulla tai biodieselillä kulkevat keräysautot ovat tuttu näky myös Helsingin Satamassa.

Kiinteiden jätteiden keräilyastiat laitureilla ja kiinteistöissä vaihdettiin jo syyskuun lopulla. Suurelta osin astiat säilyivät samankokoisina ja entisillä paikoillaan. Sataman asiakkaille palveluntarjoajan muutos näkyy selvimmin Urbaserin vähäpäästöisinä keräysautoina. 

Helsingissä säännöllisessä linjaliikenteessä kulkevat alukset ovat solmineet jätehuoltosopimuksensa suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa ja saaneet vapautuksen Sataman vastuulla olevasta jätehuollosta. Helsingin Satama vastaa satamassa vierailevien kansainvälisten risteilyalusten sekä joidenkin rahtialusten jätehuollon järjestämisestä.