Helsingin Sataman rahtiliikenteen merkitys Suomelle vahvistui

17.01.2022
Uutiset
Kaksi laivan perää Vuosaaren sataman laiturissa sekä hydraulinen nosturi.

Helsingin sataman kautta kulki vuonna 2021 kaikkiaan 14,4 miljoonaa tonnia tavaraa (+ 8 % verrattuna vuoteen 2020), ja yksiköity* tavaraliikenne ylsi kaikkien aikojen ennätykseen. Poikkeuksellisissa oloissa Helsingin Sataman rahtiliikenteen merkitys Suomelle vahvistui.  

Matkustajaliiketoiminnan kannalta pandemian vaikutukset näkyivät jopa edellistä poikkeusvuottakin vähäisempänä matkustajien määränä.
–  Liikennevuosi oli kaksijakoinen. Rahtiliikenne toipui hyvin koronakuopasta. Saimme nähdä kumipyöräliikenteen kasvavan voimakkaasti ja Helsinki vahvisti asemaansa suhteessa kilpailijasatamiin, sanoo Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari.
–   Matkustajapuolella vuosi taas oli ennakoituakin huonompi, vaikka syksyn aikana laivamatkustus hieman piristyi.

Kumipyöräliikenne kasvoi

Rahtiliikenne Helsingin Satamassa jatkui myös toisena koronavuonna vilkkaana ja osaltaan turvasi poikkeusoloissakin päivittäistavaratuotteiden sekä mm. teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuutta Suomessa. 
Globaalin meriliikenteen häiriöt kuten maaliskuinen Suezin kanavan tukkeutuminen, konttipula ja konttirahtien hintojen kova nousu näyttäytyivät Helsingissä lähinnä perävaunuilla kuljetetun tavaraliikenteen kasvuna.  

Helsingin Satama -konsernin kokonaistavaraliikenteen määrä oli 14,4 miljoonaa tonnia (+ 8 %) ja siitä oli 6,6 miljoonaa tonnia tuontia ja 7,7 miljoonaa tonnia vientiä.  

Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia. Sen määrässä tehtiin vuonna 2021 ennätys, 12,1 miljoonaa tonnia (+9,2 %). Rekoilla ja perävaunuilla rahtia kulki 8,4 miljoonaa tonnia (+15,5 %) ja konteissa 467 000 TEU:ta**.

Tonnia

2019

2020

2021

Muutos%
21/20

Yksiköity tavara

11 721 000

11 113 000

12 141 000

+9,2 %

   Tuonti

5 422 000

5 201 000

5 522 000

+6,2 %

   Vienti

6 300 000

5 912 000

6 619 000

+12,0 %

Bulkkitavaraliikenne

1 717 000

1 371 000

1 376 000

+0,3 %

Break Bulk

772 000

683 000

719 000

+5,3 %

Ulkomainen liikenne

14 270 000

13 245 000

14 243 000

+7,5 %

Rannikkoliikenne

149 000

63 000

130 000

+106,0 %

KOKONAISTAVARALIIKENNE

14 419 000

13 307 000

14 373 000

+8,0 %

Kontit, TEU

534 000

509 000

467 000

-8,3 %

Rekat, perävaunut ja muut, kpl

601 000

598 000

664 000

+11,1 %

 Matkustus jäi vaimeaksi

Toisena koronapandemiavuonna Suomella oli yhä käytössä tiukkoja matkustusrajoituksia. Schengen-alueen sisärajavalvonta päättyi 25.7.2021, mutta aloitettiin uudelleen 28.12.

Pitkään jatkuneessa vaikeassa tilanteessa Helsingin Satamassa jatkettiin mahdollisimman turvallisen matkustamisen edellytysten varmistamista tiiviissä yhteistyössä laivayhtiöiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Vuonna 2021 Helsingin Sataman kokonaismatkustajamäärä jäi 3 749 000:en. 

Linjaliikenteessä*** matkustajia kulki 3,7 miljoonaa, mikä alitti selvästi jopa edellisen koronavuoden matkustajamäärän 21,4 %:lla. 
Totuttuun tapaan suurin osa matkustajista, 3,2 miljoonaa (-23 %), kulki Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä. 

Tukholman reitillä kulki 399 000 matkustajaa (+6,1 %), sillä Suomen ja Ruotsin pääkaupunkien välillä alukset pääsivät liikennöimään vasta kesällä.

Helsingin ja Travemünden välillä liikkui 102 000 matkustajaa (+20,7 %). Helsinki-Pietari reitillä ei kulkenut lainkaan liikennettä vuosina 2020 ja 2021.

Linjaliikenne

2019

2020

2021

muutos-% 21/20

Tukholma

2 262 000

376 000

399 000

+6,1 %

Tallinna

8 925 000

4 097 000

3 150 000

-23,1 %

Pietari

196 000

-

-

-

Travemünde

158 000

84 000

102 000

+21,4 %

Maarianhamina

48 000

50 000

72 000

+42,8 %

Muut

24 000

149 000

16 000

-89,5 %

YHTEENSÄ

11 614 000

4 757 000

3 738 000

-21,4 %

Kansainvälisen risteilyliikenteen kausi pääsi maahantulorajoitusten lieventyessä käynnistymään vasta elokuun alussa. Kaikkiaan 14 aluskäynnillä Helsinkiin ja pääkaupunkiseutuun pääsi tutustumaan lähes 11 000 matkustajaa. 

Liikenne vuonna 2022

Kuluvan vuoden aikana rahtiliikenteen odotetaan jatkavan myönteistä kehitystä. Matkustajaliikenteessä alkuvuosi näyttää toteutuvan hiljaisena, mutta matkustuksen uskotaan vilkastuvan kohti kesää.


* yksiköity tavara = suuryksiköissä, kuten konteissa, rekoissa ja perävaunuissa kuljetettu tavara.
** TEU = 20 jalan merikonttia vastaava tilavuusmitta.
***linjaliikenne = aikataulujen mukaan kulkeva säännöllinen laivaliikenne, mm. Tallinnan ja Helsingin väliä kulkevat matkustaja-autolautat.

Lisätietoja:
Helsingin Sataman liikennetilasto tammi-joulukuu 2021 
mediadesk(at)portofhelsinki.fi, mediapuhelin virka-aikana: 040 5065280