Helsingin Sataman kehittämisohjelmalle neljä miljoonaa euroa investointitukea EU:lta

29.06.2022
Uutiset

EU-tuki myönnetty Helsingin Sataman kehittämisohjelman teknisiin suunnitelmiin.

Helsingin ja Tallinnan satamien TWIN-PORT V- hankkeelle on myönnetty yhteensä 6,8 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Summasta Helsingin Sataman osuus on noin 4 miljoonaa euroa, joka vastaa 50 % suunnitellun kehittämisohjelman valmistelun kustannuksista.

Helsingin ja Tallinnan satamat ovat kehittäneet jo vuodesta 2011 lähtien yhdessä satamien välisiä rahti- ja matkustajamerikuljetusyhteyksiä. Yhteisten TWIN-PORT  -hankkeiden kautta kaksoiskaupungin välisten yhteyksien tehokkuutta ja vastuullisuutta on kehitetty mittavasti. Uusin, TWIN PORT V -hanke, ulottuu vuoden 2023 loppuun.

Tallinnan Satama parantaa tulevan hankkeen aikana satamainfrastruktuuria Muugan ja Vanhan Kaupungin satamissa. Helsingin Sataman hankkeessa tehdään tarvittavat selvitykset ja tekniset suunnitelmat uuden kehittämisohjelman kolmelle pääprojektille. Selvitykset kattavat laaja-alaisesti tekniset, taloudelliset ja lainsäädäntöselvitykset.

"Olemme todella kiitollisia saamastamme EU-tuesta sekä hyvästä yhteistyöstä Tallinnan sataman kanssa. Tuen saaminen osoittaa, että myös EU:n kokonaistavoitteiden osalta olemme kehitysohjelmassamme oikealla tiellä.", Pekka Meronen, Helsingin Satama Oy:n taloudesta, ICT:stä ja kehittämisestä vastaava johtaja toteaa.

Kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin hyväksymä kehittämisohjelma ulottuu vuoden 2030-luvulle. Suunnitellut toimenpiteet keskittävät liikennettä ja vapauttavat alueita muuhun kaupunkikäyttöön.

Aikaisemmilla TWIN PORT -hankkeilla on rakennettu ja kehitetty Helsingin ja Tallinnan satamainfrastruktuuria sekä varustamojen kalustoa. Tuen avulla on mm. rakennutettu Länsisataman uusin terminaali ja parannettu terminaalin liikenneyhteyksiä


Helsingin Satama Oy
Helsinki on Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Helsingin Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle Tallinnaan ja Tukholmaan. Kaikkiaan Helsingin sataman kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa vuonna 2019 (3,7 miljoonaa vuonna 2021). Helsingin Satama on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama. Konsernin kokonaistavaraliikenteen määrä oli 14,4 miljoonaa tonnia vuonna 2021.

co-financed by EU logo

Lisätietoja:
mediadesk(at)portofhelsinki.fi
mediapuhelin virka-aikana: 040 5065280
virka-ajan ulkopuolella: p. 050 354 3616