Helsingin Satama ohjaa hinnoittelulla rekkaliikennettä ja jatkaa päästövähennyksiin kannustamista

15.11.2022
Uutiset

Helsingin Sataman hinnasto vuodelle 2023 on julkaistu. Inflaation tuoma yleiskorotuspaine ohjataan hintoihin vain osittain 2,5 % yleiskorotuksella ja nousupaine pyritään ohjaamaan hintoihin useamman vuoden aikana. Keskustan rekkaliikenteen ja kuljetusyksiköiden varastoinnin maksuihin tehdään tarkennuksia ja päästövähennyksiin kannustaminen jatkuu. 

Alusten jätemaksut pidetään ennallaan. Matkustajaliikenteessä alusmaksun hinnoittelurakennetta kuitenkin kehitetään vastaamaan paremmin kustannuksia aluskokojen kasvaessa erityisesti kansainvälisessä risteilyliikenteessä. 

Vuosaaren satamassa kenttävuokrahinnoittelun kehityksellä tavoitellaan konttien kierron parantumista ja operatiivisen tehokkuuden nousua. Lyhytaikainen varastointi pääosin pysyy ennallaan, mutta pidempien satama-alueella tapahtuvien varastointien hintaa nostetaan merkittävästi.

Rekkaliikenteen painopistettä eri satamanosissa pyritään edelleen tasaamaan. Jatkossa keskustasatamien ns. rekkamaksu maksu nousee 20 euroon per yksikkö ja se peritään sekä rekoilta että trailereilta Tallinnan liikenteessä tiistaista perjantaihin klo 05:00 – 18:30 lähdöillä ja saapumisilla. Vuosaaressa vastaava alennuskäytäntö säilytetään ennallaan.

Helsingin Satama kehittää jatkossakin kuljetusketjuja yhä kestävämmiksi. Alusmaksualennuksilla kannustetaan aluskannan uudistamiseen ja ottamaan käyttöön ympäristöystävällisempää teknologiaa. Vuonna 2023 Helsingin Satama nostaa alusmaksun ympäristöalennuksiensa maksimimääriä vuoden 2022 kahdeksasta prosentista kymmeneen ja kuudesta seitsemään.