Helsingin Satama lahjoitti tutkijakoulupaikan ympäristöekonomiaan

03.02.2020
Uutiset
kansleri Kaarle Hämeri ja toimitusjohtaja Ville Haapasaari
Kansleri Kaarle Hämeri ja Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari vahvistivat kolmivuotien yhteistyön alkamisen.

Helsingin Satama Oy lahjoittaa Helsingin yliopiston Itämeri-rahastoon kolmen vuoden aikana yhteensä 135 000 euroa. Lahjoitusvaroilla yliopisto palkkaa tohtorikoulutettavan mereen liittyvien elinkeinojen tulevaisuudennäkymien tutkimiseksi. 

-    Itämeri ja Helsinki on meidän toimintaympäristömme ja arvostamme yliopistoa tutkitun tiedon tuottajana, joten lahjoituskohde oli lopulta melko helppo valita. Kannamme yrityksenä luonnollisesti huolta meriympäristön tilasta, mutta sen lisäksi haluamme olla kehittämässä rannikkoalueen taloudellisia näkymiä, kertoo Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari

Muuttuva ilmasto ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tuovat eri toimialoille sekä haasteita että mahdollisuuksia. Yritysten tulee samanaikaisesti pyrkiä kohti hiilineutraaliutta ja vähentää ympäristöjalanjälkeään sekä turvata taloudellisesti kannattava toiminta ja tulevaisuudennäkymät. 

-    Tarve vähähiiliseen energiantuotantoon on valtava tulevina vuosikymmeninä. Yksi erityisen kiinnostava tutkimuskohde voisikin olla merituulivoimaan liittyvät mahdollisuudet, riskit ja laajenemisen esteet, kaavailee tulevan väitöskirjan ohjaaja professori Kari Hyytiäinen

Kari Hyytiäinen on Itämeren suojelun ekonomian professori Helsingin yliopistossa, ja hänenkin tehtävänsä on perustettu lahjoitusvaroin osittain juuri Helsingin Sataman tuella. Professuurin merkittävin lahjoittaja on Helsingin kaupunki. 

-    Helsingin yliopisto on erittäin kiitollinen Helsingin Sataman lahjoituksesta. Yliopisto haluaa rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia, ja tällainen kolmevuotinen hanke tarjoaa luonnollisen alustan yhteistyön vahvistamiselle, toteaa kansleri Kaarle Hämeri

Tohtoriopiskelijan rekrytointi on käynnissä ja hän aloittaa kevään aikana Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmassa. Työssä on tarkoitus käyttää erilaisia osallistavia menetelmiä ja ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa vuoden kuluttua.

Tutustu lahjoittamiseen ja lahjoitusvarojen käyttöön Helsingin yliopistolla: www.helsinki.fi/lahjoita