Helsingin Satama hiilineutraaliksi jo vuonna 2030

09.06.2022
Uutiset

Helsingin Satama osallistuu yhteiseen työhön ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, ja siinä Sataman tärkein työkalu on 2019 käyttöönotettu hiilineutraaliusohjelma. Viime maaliskuussa Sataman hallitus hyväksyi ohjelmalle entistä tiiviimmän tahdin, jonka myötä tavoitteita omien päästöjen ja laivapäästöjen osalta aikaistettiin viidellä vuodella. 

Helsingin Satama on sitoutunut edistämään ilmastoystävällistä ulkomaankauppaa sekä vastuullista matkailua. Satama tehostaa jatkuvasti oman toimintansa ympäristötehokkuutta, ja vaikuttaa vahvasti myös toimintaympäristönsä ympäristövaikutusten hillitsemiseen. 

Satamayhtiön omien päästöjen ja laivapäästöjen tavoitteita aikaistettiin vuoteen 2030.Millä toimenpiteillä tahtia voidaan kiristää?
– Minimoimme omaa energiankulutustamme lämmityksen modernisoinnilla, LED-valaistukseen siirtymisellä sekä itse tuotetun aurinkovoiman käytön lisäämisellä, kertoo Sataman kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte
– Lisäksi hankimme tarvitsemamme energian hiilivapaista lähteistä. Aliurakoitsijoiden hiilijalanjäljen pienentämiseen vaikutamme hankintojemme kautta. 

– Alusliikenteen osalta muutokset parempaan ovat mittavia varsinkin uusien laivojen käyttöönoton myötä. Lisäksi Helsingin Satama on viime vuosina ottanut käyttöön maasähkön useammassa satamassa ja maasähkövalmiuksia laajennetaan lisää myös tulevina vuosina. Maasähkö vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita päästöjä merkittävästi, Slotte kertoo.
– Mahdollistamme myös vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden ja tietysti jatkamme aluksille suuntaamamme ympäristöalennusohjelman kehittämistä.

Maasähköjärjestelmä Helsingin Eteläsatamassa 2021.
Eteläsatamassa otettin käyttöön maasähköliitäntä vuonna 2021.

Miksi raskaan liikenteen ja työkoneliikenteen päästötavoitteen osalta hiilineutraaliustavoitteen vuosi on edelleen 2035?
– Raskaan liikenteen päästöjen vähentämisen toimenpiteet ovat niin kansallisesti kuin maailmanlaajuisestikin vielä epävarmat. Sähköistyminen ja vaihtoehtoiset polttoaineet tekevät tuloaan kyllä raskaaseen liikenteeseenkin, mutta aikataulujen ja käyttöalueiden osalta emme voi vielä piirtää selkeää tiekarttaa. Toki heti kun näyttää mahdolliselta, kiristämme hiilineutraaliustavoitteiden tahtia myös tältä osin.

Sataman hiilineutraaliustavoitteet lyhyesti
•    Aluspäästöjä vähennetään 25 % vuoteen 2030 mennessä.
•    Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 % vuoteen 2035 mennessä.
•    Satama-alueiden työkoneiden päästöjä vähennetään 60 % vuoteen 2035 mennessä.
•    Helsingin Satama on omien päästöjensä osalta täysin hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.